Přijímací řízení do doktorského studijního programu Aplikované vědy v inženýrství

Termín přijímacího řízení do doktorského studijního programu Aplikované vědy v inženýrství / Applied Sciences in Engineering je v pondělí 21. února 2022 od 9:00 hod. v zasedací místnosti DFM (budova A TUL, 2. NP)

Veškeré podklady k přijímacímu řízení doručte na studijní oddělení nejpozději do 18. února 2022 (včetně).

16. února 2022