»Dvojková« inaugurace se nesla v duchu naděje, humanity a očekávání evropských věcí příštích

Ve svém inauguračním projevu akcentoval rektor Miroslav Brzezina potřebu naděje a opory, které přináší každému vědci jeho rodina a jeho nejbližší okolí. Události na Ukrajině v předvečer inaugurace ukázaly potřebu naděje a opory pro svobodu celé Evropy.

Rektor Miroslav Brzezina slavnostně vstupuje do druhého funkčního období. Foto: Jaroslav Tomášek/TUL

22022022. Magické datum a magický čas 2:22 odpoledne vybral rektor Miroslav Brzezina jako symbolický start svého druhého funkčního období, které fakticky začalo již prvním únorovým dnem tohoto roku.

Vozy značky Mercedes Benz a zákony genetiky postulované Gregorem Johannem Mendelem by velmi pravděpodobně nikdy nespatřily světlo světa, kdyby nebylo Berthy Benzové a Terezie Mendelové. Příběhy těchto dam a mužů spojil dohromady rektor Miroslav Brzezina ve svém inauguračním projevu.

Manželka konstruktéra prvního motorového vozu a v druhém případě sestra přírodovědce a zakladatele genetiky podpořily úsilí dnes slavných mužů na cestě k jejich světovému úspěchu.

„Jejich příběhy ukazují, jak je pro činnost akademiků, vědců a studentů důležitá podpora rodiny a jejich nejbližších. Važme si ji a buďme za ni vděčni, protože bez ní by byla naděje na úspěch mnohem nižší,“ uvedl v úterý 22. 2. 2022 rektor Miroslav Brzezina, který se ve svém inauguračním projevu zaměřil právě na naději jako hnací motor mnohých úspěchů.

Pod tíhou událostí na východě Ukrajiny uzavřel svůj projev slovy:

„Na závěr mi dovolte vyjádřit naději, že složitou situaci, která dnes v Evropě je, se podaří vyřešit diplomaticky a že vládnout světu budou především lidé moudří.“

Docent Brzezina složil na žezlo Technické univerzity v Liberci rektorský slib a převzal od předsedy Akademického senátu TUL Jana Berkiho rektorský řetěz. Sám pak ověnčil řetězy liberecké univerzity své nejbližší spolupracovníky – prorektorku Kateřinu Maršíkovou a prorektory Pavla Satrapu, Petra Lenfelda, Radka Suchánka a Miroslava Žižku.

Po jejich inauguraci následovala na programu „dvojkového“ dne inaugurace děkana Fakulty strojní TUL Jaromíra Moravce.

„Na technice a zejména na strojírenství je hezké to, že umožňuje sestavit poměrně složitá zařízení pomocí jednoduchých a logických nižších celků. Zároveň ale tato logičnost a řekněme radost z nových technických poznatků oslovuje stále méně mladých lidí. Naším prvořadým úkolem proto je a do budoucna i nadále bude hledat cesty, jak technické obory dnešní generaci ještě více zpřístupnit a zatraktivnit,“ řekl 16. děkan Fakulty strojní ve svém inauguračním projevu.

Inaugurace „staronového“ rektora a jeho kolegů z vedení TUL a nového děkana přihlížela řada hostů. Mezi nimi rektorky a rektoři českých vysokých škol, zástupci Národního akreditačního úřadu, hejtman Libereckého kraje, zástupci města a další hosté z akademického prostředí, institucí a politiky.

Místopředsedkyně České konference rektorů Jitka Němcová a náměstkyně ministra školství Radka Wildová ve svých projevech shodně vyzdvihly důležitou roli, kterou TUL sehrála po vypuknutí pandemie, především během první vlny, kdy naši vědci vyvíjeli a produkovali nanoroušky a nanofiltry do látkových roušek pro lékaře, zdravotní sestry a další pracovníky v první linii.

Náměstkyně Wildová dále zdůraznila význam Národního plánu obnovy, jenž by měl, dle jejích slov, českému vysokému školství významně napomoci čelit výzvám 21. století a být dobrým partnerem pro celospolečenský rozvoj.

„Zároveň bude tento národní plán příležitostí pro spolupráci mezi vysokými školami například v oblasti implementace mikrocertifikátů, zkvalitnění vysokoškolského studia a dalších významných cílů. V tomto kontextu se také velmi těším na nové studijní programy v progresivních oblastech, které budou pro Technickou univerzitu v Liberci příležitostí přivést ke studiu nové talentované studenty z regionu i ze zahraničí,“ řekla profesorka Wildová.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta, jehož řeč byla závěrečným projevem dne, vyzdvihl pod dojmem událostí na Ukrajině roli univerzit jako nositelek humanity.

„Chtěl bych zmínit jednu událost z toho minulého čtyřletého funkčního období pana rektora docenta Brzeziny. Tou událostí pro mě byla velká a úspěšná snaha nabídnout na TUL studium pro běloruské studenty, kteří byli ve své zemi pronásledováni pro své názory. Teď mohou tady na TUL dokončit své vzdělání a já jim budu přát, aby se mohli jednou vrátit do své země, až bude svobodná. V tom včerejším večeru jsou možná ty magické dvojky, které jsou v tom dnešním datu, trochu s otazníky,“ řekl hejtman s narážkou na invazi ruského vojska na území svrchovaného státu.

Význam svých slov potvrdil modrožlutou stužkou, kterou měl v klopě, stejně jako například moderátor inaugurace, předseda univerzitního senátu Jan Berki.

„Chtěl bych popřát univerzitě, aby v tom novém volebním období nejen pana rektora, ale celého vedení TUL měla odvahu se hlásit nejen ke vzdělávání, nejen k inovacím, ale také k humanitě, kterou každá univerzita musí hájit a musí o ní mluvit i v situaci, kdy to není zrovna populární,“ dodal v univerzitní aule hejtman Půta.

Rektor Miroslav Brzezina povede libereckou univerzitu do 31. ledna 2026. Záznam z inaugurace rektora, prorektorky, prorektorů a děkana najdete zde.

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

24. února 2022