K situaci na Ukrajině: TUL se hlásí k prohlášení České konference rektorů

„Takovéto metody a způsoby uvažování nepatří do Evropy 21. století a Česká konference rektorů je důrazně a radikálně odmítá,“ píší rektorky a rektoři ve společném prohlášení v reakci na včerejší invazi na Ukrajinu.

Technická univerzita v Liberci souzní s tímto prohlášením a apelem České konference rektorů.

„Právě loni touto dobou se nám podařilo dostat skupinu studentů z Běloruska ohrožených tamním režimem k nám do Liberce. Mladí Bělorusové u nás studují a naplňují krůček po krůčku své vize a rozvíjejí svůj talent a nadání, což v Bělorusku nemohli. Neváháme obdobným způsobem pomoci také ukrajinským studentům, kteří jsou nebo budou situací doma ohroženi. Vzdělaní mladí lidé jsou budoucností nás všech, a jejich osud mi proto není lhostejný. Zaslouží si naději a naši podporu,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina, který právě naději vybral také jako hlavní motiv svého projevu, který pronesl včera v aule TUL u příležitosti své inaugurace.

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

23. února 2022