Registrace témat závěrečných prací

Registrace témat závěrečných prací probíhá od 1. do 28. února 2022 v IS STAG. Student, který chce v akademickém roce 2021/2022 odevzdávat bajalářskou nebo diplomovou práci, musí téma své závěrečné práce zaregistrovat v IS STAG.

23. února 2022