Válka na Ukrajině – příčiny a následky

Vážení studenti, milí kolegové,

v rámci přednášek a diskusního cyklu „5400 vteřin inspirace“, který pořádají fakulty TUL, Vás zveme na přednášku Válka na Ukrajině: její příčiny a následky, která se koná 23. března 2022 od 16:30 v Aule TUL v budově G.

Hostem bude Petra Procházková, novinářka, válečná zpravodajka a spisovatelka. Petra Procházková se dlouhodobě zabývá postsovětským prostorem. Přednáška a následná debata jsou určeny pro širokou veřejnost, studenty a zaměstanance TUL.

5400 vteřin inspirace

V rámci přednáškového a diskusního cyklu jsou připravována setkání s inspirativními osobnostmi z různých oblastí: techniky, umění, humanismu, přírodovědného inženýrství, kybernetiky apod. Tato setkání se budou konat pravidelně každý měsíc, vždy od října do května.

Vedení fakulty strojní TUL

8. března 2022