Smuteční oznámení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

velmi těžko se mi pro takovou zprávu hledají vhodná slova a proto promiňte mou stručnost –
s hlubokým zármutkem Vám musím oznámit, že v sobotu 9. dubna 2022 zemřel ve věku 75 let
náš kolega, kamarád Vojta Konopa.

Zdeněk Plíva

prof. Vojtěch Konopa

11. dubna 2022