Liberec Ideathon

Czechinvest, Liberecký kraj a Agentura regionálního rozvoje pořádají druhý ročník soutěže studentských nápadů pro řešení konkrétních problémů našeho regionu. Soutěž je otevřena ve dvou kategoriích: pro studenty TUL a pro studenty středních škol. Soutěží se v týmech, ale hlásit se mohou i jednotlivci, týmy z nich pomohou sestavit organizátoři.

Registrovat se můžete do 17. dubna 2022, vlastní soutěž proběhne 21. a 22. dubna 2022. Soutěží se v týmech Vítězové si rozdělí 120 tisíc Kč.

Výzvy

Soutěžit se bude ve čtyřech výzvách:

Přechod na alternativní zdroje energie v budovách Libereckého kraje

Soutěžní týmy dostanou za úkol najít energetický mix pro soustavu budov. Žádoucím výstupem je inovativní mix zahrnující nově instalované alternativní zdroje energie blížící se co nejvíce produkci nulových emisí.  

Zadání ohraničí zadavatel pevně daným rozpočtem. Soutěžící dostanou data o aktuálním energetickém mixu budov (spotřeby energií), geografická data (rozmístění budov v regionu) a klimatická data pro jednotlivé lokality budov (nezbytná pro výpočet výtěžnosti jednotlivých alternativních zdrojů). 

Snižování dopravní zátěže v lokalitě Liberecko-jablonecké aglomerace

Soutěžní týmy dostanou za úkol vypracovat soubor opatření – dopravní koncept, který zvýší atraktivitu městské hromadné dopravy v aglomeraci spravované zadavatelem a zvýší její konkurenceschopnost oproti individuální dopravě. 

Soutěžící týmy dostanou souhrnné balíky dat o dopravě v lokalitě (vytíženost dopravních spojů, jejich nákladovost, vytíženost parkovišť), dále pak data o koncentraci obyvatel a hustotě obydlenosti v dané lokalitě (pro zjištění potenciálu hromadné dopravy).  

Energetické úspory v budovách Technické univerzity v Liberci

Soutěžní týmy dostanou za úkol vypracovat soubor opatření – logistický model, který upraví způsob využívání budov zadavatel (provoz v budovách) tak, aby došlo k co největším úsporám energií. Tento úkol nepředpokládá investici do nových zdrojů energie (energetický mix je pevný). 

Soutěžní týmy dostanou detailní data o spotřebě energií v jednotlivých budovách zadavatele vč. dat o spotřebě v jednotlivých místnostech v závislosti na způsobu využití (náročnost jednotlivých způsobů využití např. v závislosti na počtu osob v místnosti, velikosti místnosti, počtu světel, denní době…). Dále dostanou aktuálně platný ceník energií (pro zadavatele) a energetické analýzy jednotlivých budov. 

Otevřená data Libereckého kraje

Soutěžní týmy dostanou za úkol vypracovat technologické řešení (např. draft aplikace) na základě otevřených dat Libereckého kraje týkajících se různých segmentů veřejného života v regionu (např. doprava, cestovní ruch…).  Žádoucím výstupem je takové řešení, které dosáhne výrazné úspory v environmentální oblasti regionu. 

11. dubna 2022