EME2022 – Nové výzvy ve vzdělávání matematice v primární škole

Ve dnech 21.–23. dubna 2022 se na naší fakultě uskuteční již 26. ročník mezinárodní konference Elementary Mathematics Education 2022, tentokrát s podnázvem Nové výzvy ve vzdělávání matematice v primární škole. Cílem konference je prezentace původních výsledků vědecko-výzkumné a odborné práce v oblasti matematiky a didaktiky matematiky, zaměřené na aplikaci v primárním matematickém vzdělávání a ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů. Záštitu nad konferencí přijal děkan fakulty prof. Jan Picek.

Plenární přednášky přednesou prof. Roberto Tortora (University of Naples Federico II, Itálie), prof. Dr. Klaus-Peter Eichler (University of Education PH Schwäbisch Gmünd, Německo) a Ing. Marek Kovář, MBE (PANGEA – matematická soutěž, ČR). Konference jistě přinese všem účastníkům mnoho nových informací z oblasti vysokoškolské přípravy budoucích učitelů matematiky v primární škole, zajímavé a inovativní náměty pro rozvoj kreativního vzdělávání, podporu digitální gramotnosti v primárním vzdělávání matematice i podněty pro další vlastní vědeckou činnost.

Podrobnější informace o zaměření a programu konference EME2022 lze nalézt na webových stránkách.
Akci pořádá katedra matematiky a didaktiky matematiky FP TUL ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků.

12. dubna 2022