Výstava Ivo Louda – Mono

Architekt Ivo Louda působí při FUA TUL na Katedře umění jako odborný asistent od roku 2017. Mezi jeho pole působnosti patří tvorba modelů, Augmented reality, 3D grafika, 3D scan, 3D tisk a další technologie. Je zakladatelem výtvarné audiovizuální skupiny Mrak a neziskové organizace Technopark Liberec, která se stará o rozvoj dětí v technických oborech.

Mono znamená v japonštině věc. Ivo Louda tento výraz chápe spíše jako obdiv k věcem, k jejich materiálovosti. Uvědomuje si hodnotu hmoty umístěné v časoprostoru. Fasádní polystyren je běžně využíván jako střední vrstva pro akustické a tepelné izolace. Vyznačuje se lehkostí a snadnou opracovatelností. Odráží teplo ruky a od okolního světla přijímá stíny. Proto se stává architektovým každodenním pomocníkem. Prostorové plastiky vytvořené pro Moon Gallery jsou minimalistickým přístupem ovlivněné artefakty, které si kladou za cíl ve vizuálně-centricky směřované západní kultuře vytvořit kontrastní situaci a předat návštěvníkovi trochu klidu, tepla a ticha.

22. dubna 2022