Pozvánka na 247. zasedání AS FP TUL

V pondělí 2. května 2022 se od 16.10 uskuteční zasedání akademického senátu fakulty. Můžete se zúčastnit osobně v zasedačce DFP (budova G, 4. NP) nebo online formou. Na programu jsou ke schválení výroční zprávy fakulty za rok 2021 a revize jednacího řádu senátu. Projednávat se bude žádost o rozšíření akreditace studijního programu Učitelství pro SŠ a 2. st. ZŠ o další předměty – fyziku, chemii, biologii a zeměpis. Materiály jsou dostupné na stránkách AS FP TUL.

25. dubna 2022