Rektorský den 6. května

V pátek 6. května 2022 se uskuteční rektorský den. Pro studenty TUL bude zdarma k využití sportoviště v areálu na stadionu TUL (fotbalové hřiště, tenisová hala, basketbal/streetball – včetně zapůjčení tenisových raket, míčků a míčů na fotbal, basketbal) a posilovny ASC na kolejním bloku „A“ od 7:00 do 21:30 hod. Na veškeré aktivity je nutno se přihlásit předem přes

Při příchodu je nutno se prokázat kartou ISIC na recepci stadionu/posilovny.

V tento den se ruší výuka.

On Friday 6 May 2022, the Rector’s Day will be held . TUL students will have free use of the sports facilities in the TUL stadium (football field, tennis hall, basketball/streetball – including rental of tennis rackets, balls and balls for football, basketball) and the ASC gym in dormitory block „A“ from 7:00 am to 9:30 pm. Registration for all activities must be made in advance through the

You must present your ISIC card at the stadium/gym reception upon arrival.

Classes are cancelled on this day.

3. května 2022