Anifilm – výstava POLIS

POLIS

POLIS je animované dioráma města zprostředkované formou augmentované reality. Velkorozměrový model je vyroben s pomocí CNC technologií a doplněn o digitální nadstavbu. Výsledkem cvičení modulárního uvažování je audiovizuální artefakt, jenž je poprvé představen veřejnosti v rámci festivalu ANIFILM. Ve vizuálním zpracování jsou patrné prvky subkulturních žánrů neonoir, cyberpunk, voxelart a lopoly. Projekt zpracovali pod vedením Ing. arch. Iva Loudy studenti 2. ročníku studijního programu Výtvarné umění – Tvorba ve veřejném prostoru na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Výstava je přístupná:

Út-So 10-14/5/2022
09.00-18.00
Zámek – Redernovské křídlo

Ne 15/5/2022
09.00-16.00
Zámek – Redernovské křídlo

ANIFILM 2022 – LIBEREC
PROGRAM

10. května 2022