Cirkulární ekonomika plastových obalů

Online setkání česko-saských studentů a odborníků z průmyslové praxe v rámci sítě CroBoPlast na téma Cirkulární ekonomika plastových obalů – technické nedostatky, výzvy bioplastů a budoucí perspektivy.

Cílem cirkulární ekonomiky plastových obalů je zajistit opakované používání – formou recyklace nebo kompostováním. Plasty se staly v posledních několika desetiletích oblíbeným materiálem, zejména díky svým výborným užitným vlastnostem, jako je např. nízká hustota, chemická odolnost, výborné bariérové a izolační vlastnosti, ale také díky nízké energetické náročnosti při jejich zpracování. Konec životnosti plastů ale není dobře zvládnutý. Rostoucí povědomí o těchto problémech vede společnost k přijetí řady legislativních a průmyslových opatření a k obratu směrem k oběhovému hospodářství – cirkulární ekonomice.

Navzdory významnému pokroku v oblasti recyklace existuje stále mnoho technických a společenských překážek, které je třeba překonávat. Pokud Vás uvedené téma zajímá, kladete si otázky, zda cirkulární ekonomika je tím nejlepším řešením, jaké jsou její limity nebo se chcete dozvědět více informací o jednorázových plastech, aktuálních možnostech jejich recyklace, o využití bioplastů a hodnocení životního cyklu, pak Vás zveme ke společnému online setkání.

Kdy: v úterý 17. května 2022 od 16:15 do cca 17:45 hodin
Kde: on-line formou na webové platformě Teams

11. května 2022