Franco-Czech Mobility programme

Výzva MŠMT ČR.

ERRATUM // Franco-Czech Mobility programme – New call for projects

  • Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2023–2024 akademickým a vědeckým pracovníkům a PhD studentům.
  • Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje mezi partnerskými institucemi v ČR a ve Francii, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků/pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
  • Termín pro předložení návrhů: 30. červen 2022

20. května 2022