Nabídka setkávání rodičů na TUL – „kávičky“

Vážení rodiče,

před časem jste někteří z vás vyplňovali vstupní dotazník mapující vaše potřeby, a právě v návaznosti na něj bychom vám nyní chtěli nabídnout možnost pravidelných setkání, kterým říkáme „kávičky“. Jedná se o neformální posezení, jehož cílem je, abyste vy, rodiče, mohli být více účastni na dění na TUL, občas se potkali s kolegyněmi a kolegy z TUL a současně si třeba i zmapovali některé svoje kompetence, zapřemýšleli o svém dalším profesním směřování a rozvoji a uvažovali a hovořili o tom, co vám zajímá, tíží a těší – a v čem by vám také TUL jako zaměstnavatel mohl vaši pozici třeba usnadnit.

Setkání jsou plánovaná cca 1x měsíčně, vždy na zhruba 2 hodiny s primárním místem konání v dětském koutku TUL (budova P, Komenského 314, blíže viz koutek.fp.tul.cz) a budou organizována jak mnou (možná mě znáte z Dětského koutku), tak také externí kolegyní a kolegou z neziskové organizace Gender Studies, o.p.s., kteří se profesně zaměřují na problematiku rovných příležitostí a současně mají vzdělání v oboru sociální práce. Jsou jimi Klára Čmolíková Cozlová a Josef Vošmik. Účast s dětmi není na překážku, naopak, počítáme s tím! 😊

Aby naše setkávání byla pro vás co nepříjemnější, nejefektivnější a co nejlépe reagovala na vaši (měnící se) situaci a potřeby, chtěli bychom vás požádat o vyplnění stručného dotazníku do pátku 27. června 2022, který poslouží právě k tomu, abychom naše setkávání společně nastavili co nejvíce podle vašich preferencí:

Děkujeme za váš čas a budeme se těšit na setkávání s vámi!

Ilona Sovová, Klára Čmolíková Cozlová a Josef Vošmik

20. května 2022