Příjímací řízení do doktorských studijních programů

Přijímací řízení do doktorských studijních programů Aplikované vědy v inženýrství, Technická kybernetika a Environmentální inženýrství na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií proběhne ve dnech 16. a 17. června 2022.

1. června 2022