Harmonogram – odevzdání semestrálních prací

Pod tímto odkazem naleznete seznam témat a harmonogram obhajob semestrálních prací na Katedře architektury, Katedře urbanismu a Katedře umění.

7. června 2022