Státní závěrečné zkoušky FM

Státní závěrečné zkoušky na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií proběhnou 14.–16. června 2022.

Složení zkušebních komisí a časový harmonogram

7. června 2022