Pedagog, který se choval nevhodně ke studentům, na fakultě končí

Po dohodě s děkanem docent Richard Jedlička na fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické (FP) ukončí svůj pracovní poměr k 31. srpnu letošního roku a dále už na Technické univerzitě v Liberci (TUL) učit ani bádat nebude. Speciální komise k posouzení případu, o jejíž jmenování požádal děkan FP rektora, došla k závěru, že se choval ke studentkám a studentům nevhodně.

„Komise, kterou na mou žádost sestavil univerzitní ombudsman, došla k závěru, že se docent Richard Jedlička opakovaně dopouštěl jednání s prvky šikany. Se závěry komise se i jako vedení univerzity ztotožňujeme a plně je respektujeme. Docent Jedlička už na TUL učit nebude,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina.

„Při všem špatném, co s sebou tato kauza přinesla, jsme si alespoň mohli ověřit důležitost institutu univerzitního ombudsmana, který má při hledání řešení podobných případů naprosto zásadní, nestrannou a nenahraditelnou roli,“ dodává rektor Brzezina. Technická univerzita v Liberci byla v roce 2021 jednou z prvních tuzemských univerzit, která pozici ombudsmana pro celou univerzitu zřídila.

„S docentem Jedličkou jsme se prostřednictvím jeho právního zástupce dohodli na ukončení jeho pracovního poměru na fakultě k 31. srpnu 2022,“ říká děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL Jan Picek. Dodává, že za odcházejícího pedagoga našla fakulta vhodnou náhradu, plynulost výuky na katedře pedagogiky a psychologie tak nebude v dalším akademickém roce ohrožena ani narušena.

Fakulta zároveň pod vlivem tohoto případu nevhodného chování ke studentům přijala hned několik nových opatření, která mají podobně závažným excesům do budoucna předejít, případně je pomohou neprodleně odhalit a řešit.

Například studentské hodnocení kvality budou na fakultě od nového akademického roku procházet a vyhodnocovat hned na několika úrovních.

„Fakulta bude také pravidelně zveřejňovat přehlednou zprávu shrnující aktuální studentskou anketu. Chceme tak mimo jiné deklarovat jasnou zpětnou vazbu, a motivovat tak studenty k tomu, aby do studentské ankety přispívali. Účast je totiž zatím spíše nízká,“ říká děkan Picek.

Fakulta také posílí pozici a počty studentských tutorů, tedy průvodců a důvěrníků studentů.

„Měli jsme na jednotlivých katedrách zatím tutory z řad zaměstnanců, postupně zavádíme i studentské. Od nového akademického roku budou studentští tutoři na každé katedře, na některých katedrách pak dokonce ve dvou – tutor a tutorka,“ dodává Jan Picek. Věří, že nová opatření budou účinná, a na fakultě se tak od nového akademického roku bude všem studentům, ale i zaměstnancům dobře pracovat v bezpečné a přátelské atmosféře.

Podobná opatření už zavedli nebo zavádějí také na dalších fakultách liberecké univerzity. Například na fakultě strojní studentskou anketu vyhodnocují ve třech fázích. Studenti se tu mohou se svými problémy, otázkami nebo stížnostmi také obrátit na tutory, kteří se se studenty formálně i neformálně potkávají minimálně jednou za semestr, stejně tak proděkan pro pedagogickou činnost či garanti studijních programů. Na fakultě umění a architektury krom jiných opatření působí fakultní ombudsmanka. Na fakultě zdravotnických studií jsou studenti dlouhodobě vedeni k tomu, aby podobné problémy ihned řešili s ročníkovými učiteli v jednotlivých oborech, a mají pro tyto účely k dispozici také studentského poradce. O vhodné formě kontaktu se studenty jsou začátkem akademického roku informováni na společném setkání také pedagogové této fakulty.

Děkan Jan Picek v březnu tohoto roku stáhl docenta Richarda Jedličku z výuky a všech pedagogických činností poté, co se ze získaných svědectví studentů dozvěděl o jeho nevhodném chování ve výuce. Zároveň požádal rektora TUL o svolání komise, která případ prošetří. Komisi v dubnu 2022 ustanovil na pokyn rektora univerzitní ombudsman a nominoval do ní také odborníky na právo a genderové otázky.

Radek Pirkl
tiskový mluvčí TUL
734 518 418
radek.pirkl@tul.cz

17. srpna 2022