Vyhlášení studentské soutěže – úprava prostor děkanátu FUA

.

Vyhlášení studentské soutěže  pod záštitou děkana FUA TUL Ing. arch. MgA. Osamu Okamury

Název

Chill-out zóna FUA

Zadavatel

Fakulta umění a architektury, TUL

Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

Zadání soutěže

Úvod

Chodba ve 4. podlaží budovy F3 je pro naši fakultu potenciálně mimořádně důležitý prostor, jehož možnosti dosud nejsou ani objeveny, ani plně využity.

Setkávají se zde neformálním způsobem zaměstnanci, vedení fakulty i studenti.

Vyučující a zaměstnanci mají kolem této chodby rozmístěna svá pracoviště, při každodenních letmých setkáních diskutují na chodbě aktuální dění na škole či spolu sdílejí nové nápady. Jedním z takových středobodů pro podobná setkání jsou čajová kuchyňka a napříč všemi sdílená tiskárna/kopírka.

Studenti sem dochází na studijní oddělení nebo přichází na výuku, konzultace, zkoušky nebo státnice. Během čekání pracují na svých noteboocích, nebo si sdělují zkušenosti ze studia.

Adepti studia zde čekají na přijímací řízení.

Studijní oddělení a katedry na této chodbě veřejně vyvěšují na nástěnky důležité informace pro studenty.

V neposlední řadě tudy prochází i významné návštěvy na jednání, především akademičtí pracovníci z jiných fakult, zástupci stávajících či budoucích partnerských institucí a firem, či slovutní architekti přijíždějící na hostující přednášky, na kritiky do ateliérů a do zkušebních komisí.

Chodba až na jednu prosklenou stěnu na konci a světlo dopadající přes schodiště a protilehlou kancelář studijního odd. (malé okénko je i ve dveřích do kuchyňky) postrádá jakékoli denní osvětlení. Umělé osvětlení zajišťuje 8 nepravidelně rozmístěných stropních svítidel starého zářivkového typu.

V polovině chodby je jediná el. zásuvka, sdílený (záměrně) analogový kalendář akcí FUA, Science Café board, místo na tištěné propagační materiály a poštovní schránky zaměstnanců.

Malá čajová kuchyňka zajišťuje zaměstnancům dostatečný přísun kávy a dalších tekutin, je zde lednička a mikrovlnka pro ty, kteří si nosí obědy z domu. Stávající kuchyňka postrádá jakýkoli architektonický názor a koncept. 

Součástí vybavení chodby je jednotný univerzitní informační systém označování jednotlivých místností vč. jejich osazenstva, požární hydrant, hasicí přístroj, evakuační plány nebo šipky navigačního systému směřujícího k únikovému východu.

Stěny chodby jsou nyní vymalovány žlutě, strop bíle, podlaha je původní, opatřená dlaždicemi (zatím drží) ve dvou barvách. Nátěr obkladu ve spodní části stěn již příliš nedrží.

Chodbě však dominují především všudypřítomné plastové lišty povrchových rozvodů.

Na jedné straně je chodba zakončena oddělenou předsíňkou (protipožární stěna a dveře) s výtahem na Studentské nám. (příp. do podzemní garáže), zajišťujícím bezbariérový přístup.

Na straně druhé je chodba zakončena velkým oknem s úchvatným výhledem na zelený lesopark kolem přehrady. Z malého balkonu je vidět jako na dlani architektonický skvost – Strossova vila – a především pro Liberec tak zásadní a ikonický Ještěd.

Zadání

Navrhněte úpravu chodby a kuchyňky ve 4. N. P. budovy F3 (děkanát FUA), aby vznikl prostor, který bude dobře reprezentovat fakultu a současně bude příjemný místem pro studenty i zaměstnance.

13. října 2022