Sympozium Modernismus na periferii

Závěrečné česko-německé symposium projektu „TOPOMOMO – Experimentální území moderny“ bude věnováno představení různých pohledů na podoby, předpoklady a okolnosti modernismu v oblasti česko-saské hranice.

KDY: 2. prosince 2022

KDE: Technická univerzita v Liberci, budova G, místnost G315, Univerzitní náměstí 1410/1

Projevy modernismu se zde sice vztahují k hlavním kulturním centrům, ovšem z různých důvodů nabývají svébytných forem jak v architektuře, tak výtvarném umění. Jednotliví přednášející se budou věnovat specifickým námětům jako například úvaze o kontextualismu modernistické lokální architektury v podání prof. PhDr. Petra Kratochvíla, CSc. O podobách modernismu v Drážďanech zase promluví Dr. Claudia Quiring.

V dalších příspěvcích budou mluvčí sledovat například urbanistické proměny měst Ústí nad Labem a Liberce, proměny zkušenosti vztahu města a krajiny, stejně jako transfer idejí z centra na periferii na příkladu slavných vil od Heinricha Lauterbacha v Jablonci nad Nisou. Opomenuto nebude potýkání se s modernismem v případě výtvarné tvorby českých Němců.

Po symposiu bude následovat workshop v podobě diskuzních panelů, do kterých přijala účast řada významných hostů včetně prof. PhDr. et PeaDr. Jindřicha Vybírala, DrSc., rektora UMPRUM či doc. PhDr. Jany Tiché, Ph.D. z FA ČVUT. Diskuze budou navazovat na hlavní témata symposia: rozšiřování pochopení modernismu ve všech jeho umírněných, lokálních podobách a možnostem zacházení s jeho odkazem.   

Projekt Topomomo – Experimentální území moderny, č. 100279841 je financován z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2021

30. listopadu 2022