Jakub Erben převzal Cenu ministerstva školství

Je autorem patentované technologie tvorby kompozitu složeného z nano- a mikrovláken, který nachází své uplatnění v tkáňovém inženýrství i analytické chemii. Za tyto mimořádné výsledky ve vědecké činnosti udělil doktorandovi Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Jakubu Erbenovi ministr školství v pondělí 12. prosince v sídle Senátu Cenu ministerstva školství.

Chvíle pro Jakuba Erbena. Cenu mu předává ministr Vladimír Balaš. Foto: MŠMT

Spolu s ním převzalo toto ocenění z rukou ministra Vladimíra Balaše a náměstkyně sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radky Wildové sedm studentek a studentů českých vysokých škol.

Nově vyvinutý nanovlákenný kompozit z Liberce je svými vlastnostmi ideálním tkáňovým nosičem s velmi dobrou biokompatibilitou, schopností podporovat buněčný růst a potřebnou biodegradabilitou. Kompozit Jakub Erben (*1987) uplatnil v mezinárodní vědecké spolupráci jako buněčný nosič pro vývoj funkčního organoidu brzlíku.

Za tento výzkum obdržel v roce 2019 mezinárodní cenu Prix International Théophile Legrand de l’Innovation Textile pod záštitou Francouzské akademie věd a v roce 2020 ocenění Hvězda Reflexu pro osobnosti s mimořádným přínosem veřejnosti.

Čtěte: Za tkáňové nosiče převzal cenu v Paříži

Nanovlákenný kompozit Jakub úspěšně využil i v oblasti analytické chemie k tvorbě sorbentů pro techniku předúpravy vzorků na tuhé fázi v chromatografických metodách. Tyto vlákenné sorbenty pomáhají zrychlovat, zpřesňovat a také zlevňovat procesy stanovení přítomnosti například toxinů v říčních vodách nebo antibiotik v lidských sérech. Nanovlákenné kompozitní sorbenty mnohými svými vlastnostmi předčí komerčně dostupné sorbenty a jsou v porovnání s nimi také často univerzálnější a výrazně levnější.

Více o nových sorbentech, které Jakub Erben vyvíjí ve spolupráci s Martinou Hákovou z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, se dočtete již brzy na T-UNI.

Jakub Erben je také prvním autorem nebo spoluautorem 25 vědeckých publikací v impaktovaných časopisech, osmi patentů a užitných vzorů.

Na základě těchto výsledků získal v roce 2020 možnost odjet na stáž na Harvardovu univerzitu do Bostonu, kde se spolu s kolegyní z katedry Markétou Klíčovou věnovali využití nanovláken ve tkáňovém inženýrství pro organs-on-chip systémy.

Více: Na Harvardu se zapojili do vývoje umělé ledviny. Koronavirus jejich stáž přerušil

Jakub nyní dokončuje svou dizertační práci, ve které shrnuje výzkum a vývoj, za který mu byla Cena ministerstva školství udělena. Na katedře netkaných textilií a nanovlákenných materiálů FT TUL pokračuje ve výzkumu využití nanovláken v oblasti tkáňového inženýrství i v oblasti analytické chemie.

„Kromě toho se po dvouleté pauze vynucené covidem úspěšně rozjíždí pokračování vývoje umělého brzlíku s vědci z Hackensack University Medical Center v New Jersey a pracujeme také na využití materiálu kombinujícího nano- a mikrovlákna ve stomatochirurgii,“ řekl redakci T-UNI laureát Ceny ministra školství Jakub Erben.

Na Technické univerzitě v Liberci je Jakub třetím laureátem tohoto významného ocenění, které MŠMT uděluje v této podobě od roku 2014.

Loni ho získali Tereza Semerádová z Ekonomické fakulty TUL a Ondřej Havelka z Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL. Ten ji získal už také v roce 2019.

Čtěte: Dvě Star TUL! Tereza Semerádová a Ondřej Havelka získali ocenění ministra školství. Ondřej navíc Cenu Crytur za nejlepší diplomovou práci v oblasti materiálových věd

Jsem velmi rád, že můžeme touto cestou ocenit vynikající studenty a vzdělávací i výzkumnou činnost akademických pracovníků a vyzdvihnout výjimečné, motivované a talentované osobnosti z našeho vysokoškolského i vědecko-výzkumného prostředí. Tato země a její budoucnost závisí především na kreativitě a motivaci, na schopnosti vytvářet přidanou hodnotu a na ochotě přinášet svému poslání oběti. Bez jedinců vašich kvalit by naše společnost v globální konkurenci obstála pouze stěží,“ řekl ministr Balaš v úvodu slavnostního ceremoniálu, při kterém předal ocenění také za vynikající vzdělávací činnost, za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a další ocenění za mimořádné výsledky ve vědě.

Radek Pirkl
tiskový mluvčí TUL
734 518 418
radek.pirkl@tul.cz
s využitím tiskové zprávy MŠMT

13. prosince 2022