Výzkum a doktorské studium na FUA

Zveme Vás na setkání studentů a školitelů DSP FUA, v rámci kterého proběhne prezentace výsledků řešení SGS projektů 2022, informace o grantech a studiu.

Setkání se uskuteční dne 13. 12. 2022 ve 14.00 v budově F2, 3 p. laboratoř C DSP.

BOOKLET – informace k projektům

Pozvání platí také pro studenty magisterského programu.

8. prosince 2022