Čtvrtek 15. 12. – Vernisáž výstavy INDEX 2 – Jan Stolín a Petr Stolín

Fakulta umění a architektury TUL srdečně zve na vernisáž výstavy Petra a Jana Stolína s názvem INDEX 2,
která proběhne ve čtvrtek 15. 12. 2022 od 18:00 v Oblastní galerii Liberec.
Webová stránka k výstavě

Společnou stránkou bratrů Petra (architekt) a Jana (sochař) Stolínů je rozvinutá schopnost uvažovat prostorově. Výstavní projekt usiluje o zúročení dlouholeté zkušenosti jejich práce s prostorem, zahrnuje mnoho vědomých i nahodilých získaných kvalit. Jde o vizi totálně ovládaného prostředí, prostředí, které je zároveň budováno jako otevřené a nabízí se pro vnímání nových prostorových souvislostí. Součástí projektu bude aktivní reinterpretace prostoru pomocí architektonických zásahů, vložených příček, světla, zvuku a pohybu návštěvníků v galerii. Cílem je přinést neobvyklou zkušenost obvyklého zažívaného prostoru.

Výstava bude ohledáváním hranic architektury (konkrétního prostoru výstavního sálu OGL), aniž by roli hrála snaha být radikální pro radikálnost samu. Architektura galerie je vnímána jako stabilní pozadí lidského života a jako taková má vytvářet oporu v zažívané nestálosti. Prostorové zásahy jsou důsledek stereotypu, prověřené tradice, či bezradnosti převést umělecké ideály do běžného života. 

Určit hranice mezi architekturou a novou instalací z tohoto hlediska není snadné, protože někdy samotná architektura může tvořit právě takový bod v struktuře místa anebo naopak může s místem splynout. Hranice těchto poloh je základem pro plánované intervence v prostoru OGL.

Lze konstatovat mnohokrát řečené, že architektura tvoří rámec života, ať už na soukromé úrovni prostoru jedince či veřejné úrovni sdíleného prostoru galerie. Tento rámec je vždy vícevrstevnatou spletí vztahů. Tvoří výjimečné místo, v němž se současně zdůrazňuje jak fyzický uzel místa, tak určitý soubor idejí. Mezi těmito protiklady bude projekt stavět nové spojitosti, a tak vyvolávat nové neočekávané a ambivalentní obsahové asociace.

8. prosince 2022