Jan Stolín je novým děkanem FUA

Včera převzal od rektora Miroslava Brzeziny jmenovací dekret a také skleněné fakultní žezlo. Fakultu umění a architektury TUL povede od 1. února 2023 následující čtyři roky.

Rektor Miroslav Brzezina za malý okamžik předá jmenovací dekret Janu Stolínovi.

„Těším se na spolupráci se studenty, s pedagogy, se senátem i s vedením univerzity, spolupráci, která bude sledovat jeden zásadní cíl: abychom vytvářeli co nejlepší obraz naší fakulty a aby byla vnímaná jako pevná součást této univerzity,“ řekl Jan Stolín poté, co včera převzal jmenovací dekret z rukou rektora. „Následující dny, obvykle to bývá 100 dní, si vyhradím na jednání a pracovní schůzky tak, abych mohl na konci tohoto období před vás předstoupit a představit program a vize naší fakulty, a předpokládám, že to bude naše společná práce. Mockrát děkuji všem za důvěru,“ dodal nový děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Slavnostní okamžik s ním přišli sdílet další zástupci fakulty včetně zástupkyní a zástupců senátu, na jmenování přišel také Osamu Okamura, který fakultu vedl předchozí čtyři roky.

Rektor Miroslav Brzezina na úvod jmenování řekl: „Přeji novému děkanovi hodně úspěchů. Pěvně doufám, že na fakultě proti sobě nebudou po volbách stát dva nesmiřitelné tábory a že se děkanovi Janu Stolínovi podaří nastolit zdravou atmosféru spolupráce, která bude prospěšná celé fakultě. Stávajícímu děkanovi Osamu Okamurovi chci poděkovat za jeho práci, neměl to lehké.“ Miroslav Brzezina připomněl, že podstatnou část čtyřletého funkčního období předchozího děkana zasáhla pandemie a poté válka na Ukrajině s následnou energetickou krizí. Rektor TUL pak kromě jmenovacího dekretu předal Janu Stolínovi také skleněné žezlo, které zhotovil ve své huti někdejší děkan FUA Bořek Šípek.

Jan Stolín povede fakultu do konce ledna roku 2027, pak se bude moci ucházet ještě o jeden mandát. Fakultní senát ho zvolil za svého kandidáta na děkana minulý týden, když mu v tajné volbě senátoři dali ve druhém kole většinu pěti hlasů, dva hlasy připadli v rozhodujícím kole Tobiáši Hrabcovi, dva členové senátu se účasti ve volbách vzdali. Končící děkan Osamu Okamura se do druhého kola hlasování nedostal. V roce 2019 se o post děkana ucházeli právě Osamu Okamura a Jan Stolín, volby tehdy skončily radostněji pro O. Okamuru výsledkem 6:3.

Doc. M.A. JAN STOLÍN
(*1966, Svitavy)

V 80. letech studoval na Škole uměleckých řemesel v Praze, obor keramika, a Stredné škole uměleckého priemyslu v Bratislavě. Je absolventem pražské UMPRUM (1992), v roce 1990 absolvoval rezidenční pobyt v La Villa Arson ve francouzském Nice. Na FUA TUL působí od roku 1998, od roku 2018 doteď je vedoucím katedry umění, zároveň byl posledních několik let proděkanem FUA TUL. Habilitoval v roce 2012 na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě. Jako umělec si připisuje na dvě desítky samostatných a nespočet skupinových výstav na domácí i zahraniční scéně. V roce 1997 spoluzaložil galerii Die Aktualität des Schönen… v Liberci, nyní je uměleckým vedoucím Cube x Cube Gallery v Novině. Byl nebo je členem řady uměleckých rad, komisí a dozorčích rad v oblasti umění, galerijního provozu a kultury. Je držitel Čestného uznání Grand Prix Obce architektů 2001 (spolu s Ing. arch. P. Stolínem), v roce 2000 byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého. K jeho realizacím ve veřejném prostoru patří Památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti v Liberci (2000), Památník obětem ŠOA v Liberci (2008), architektura výstavy Česká cena za architekturu (2018), Památník Sto SMS pro Liberec (2018) ad. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze, OGL či Sbírce současného umění v Mikulově. Celý životopis Jana Stolína najdete zde.

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY TUL (FUA)

Vznikla roku 1994. Samu sebe definuje jako „malou, dynamickou a otevřenou“ školu pro tvůrčí talenty. FUA nabízí studium architektura a urbanismus a výtvarné umění – tvorba ve veřejném prostoru, a to od bakalářského až po doktorské. Zakladatelem fakulty je profesor Jiří Suchomel, držitel Pocty České komory architektů za celoživotní dílo (2019) a držitel Ceny Ministerstva kultury za průkopnictví v oblasti udržitelné architektury (2022). Mezi přední osobnosti FUA patří pedagogové-architekti (a garanti studijního programu) Petr Stolín a Alena Mičeková, držitelé České ceny za architekturu 2016 a 2019, či Jiří Buček, Grand Prix architektů 2014. Využitím digitálních technologií se věnuje Saman Saffarian (ex Zaha Hadid Architects), vedoucí Ateliéru informované architektury, a městskému plánování Radek Kolařík. Každý semestr FUA otevírá ateliér externího hostujícího pedagoga – špičkového architekta z domácí či zahraniční praxe. Umělecké programy, jako jediné v rámci ČR zaměřené na tvorbu ve veřejném prostoru, vede Jan Stolín a působí zde i Richard Loskot (trojnásobný finalista Ceny J. Chalupeckého). Ateliérová výuka probíhá ve velkoprostorovém Ateliéru Karla Hubáčka, který vytváří unikátní sdílené komunikační a tvůrčí prostředí pro všechny studenty. Na FUA studuje v šesti studijních programech 225 studentů, z toho 44 doktorandů. Více na fua.tul.cz.

Radek Pirkl
mluvčí TUL
734 518 418
radek.pirkl@tul.cz

1. února 2023