Pedagog, který se choval nevhodně při výuce, už na TUL neučí

Řešili jsme případ nevhodného chování jednoho z pedagogů na katedře anglického jazyka FP TUL. Díky studentským tutorům a ombudsmanovi se případ podařilo účinně a rychle řešit. Pedagog na svou žádost ukončil pracovní poměr na TUL.

Univerzitní ombudsman, který případ posuzoval, ho charakterizoval jako nevhodné pedagogické postupy a nevhodnou interakci se studenty při výuce. Stížnosti studentek tlumočili vedení školy studentští tutoři během letního semestru 2022. Postupně do situace vstoupili vedoucí katedry, děkan fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické a nakonec univerzitní ombudsman.

Výsledkem je, že vyučující se rozhodl odstoupit na vlastní žádost z pracovního poměru na fakultě k 5. březnu 2023. Na Technické univerzitě v Liberci tedy nyní již nevyučuje.

„Případ nevhodného chování pedagoga na katedře anglického jazyka mě velice mrzí. Těší mě pak to, že ho na fakultě ihned a rázně řešili a vyřešili,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina.

O výsledku celého případu děkan studenty katedry anglického jazyka informoval a svolal k tomu ještě na tento týden setkání s nimi.

„V tomto případu se ukazuje, jak důležití jsou studentští tutoři a tutorky, protože mají k našim studujícím nejblíž. Na některých katedrách, například právě na katedře anglického jazyka, působí ve dvojici tutorka-tutor. Díky nim a díky univerzitnímu ombudsmanovi se podařilo celý neblahý případ odhalit a rychle řešit. Za důležité považuji, že jsme dali jasně najevo, že pokud se vyskytnou, nebudeme podobné případy na fakultě tolerovat a že máme k jejich řešení efektivní mechanismy,“ říká Jan Picek, děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL.

Kromě zavedení studentských tutorů na katedrách věnují na fakultě také zvýšenou pozornost studentskému hodnocení kvality, které vyhodnocují hned na několika úrovních.

„Účast stále není taková, jakou bychom očekávali, přitom je to velmi účinná a anonymní cesta, jak se o nevhodném chování svých zaměstnanců mohu dozvědět. Znovu proto na studující apeluji, aby věnovali čas vyplnění této ankety,“ dodává k tomu Jan Picek.

Řadu opatření zavedli také na dalších fakultách. Běžnou součástí akademického provozu jsou tutoři nebo studentští poradci, kteří jsou proškolení v tom, jak postupovat v případě, že zachytí zprávu o nevhodném chování pedagoga nebo pedagožky. Na fakultách také bedlivě sledují studentské hodnocení kvality. Na rámec těchto opatření zavedli již před dvěma a půl lety fakultní ombudsmanku na fakultě umění a architektury. Již běžná jsou také společná sezení pedagogů na začátku akademického roku, na nichž dostávají informace o vhodné formě kontaktu se studujícími.

Na začátku i v průběhu akademického roku měl univerzitní ombudsman sérii přednášek pro zaměstnance i studenty TUL zaměřených na rovný přístup, diskriminaci, šikanu či sexuální obtěžování na akademické půdě.

„Naše univerzita byla jednou z prvních, která pozici univerzitního ombudsmana před rokem a půl zavedla. Cíl všech těchto opatření je jediný, zachovat na Technické univerzitě v Liberci bezpečné studijní prostředí, ve kterém se studující i vyučující budou cítit komfortně,“ uzavírá rektor Brzezina.

Radek Pirkl
mluvčí TUL
734 518 418
radek.pirkl@tul.cz

14. března 2023