Vyjma kosmonautiky, medicíny a práva můžete u nás studovat skoro všechno. Času pro přihlášku ke studiu na TUL už moc nezbývá

Nejbližší termín, dokdy je možné poslat přihlášku k bakalářskému studiu na Technické univerzitě v Liberci, je 31. března – platí pro fakultu strojní, fakultu mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a pro fakultu textilní. Ve hře jsou ale ještě další data a fakulty. Přinášíme chronologický přehled, dokdy je potřeba se ke studiu v Liberci přihlásit.

Do 31. března 2023 přijímá přihlášky do bakalářského studia:

Fakulta strojní

Do navazujícího magisterského studia můžete posílat přihlášku až do 30. června. 

Fakulta textilní

Platí pro bakalářské i navazující studium. Jen studijní program návrhářství už přihlášky nepřijímá, tam mají termín dříve.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Přitom u navazujícího magisterského studia je čas na přihlášky ještě do 30. dubna.

Do 30. dubna se můžete hlásit na:

Ekonomickou fakultu

Do bakalářského i navazujícího magisterského studia.

Fakultu umění a architektury

Opět bakalářské i navazující studium. Jen termíny pro přihlášky do bakalářského studia architektura a urbanismus jsou už letos uzavřené.

Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou

Opět bakalářské i navazující studium.

Až do 24. května 2023 máte čas na přihlášku na:

Fakultu zdravotnických studií, do bakalářského i navazujícího magisterského studia.

Proč studovat na liberecké univerzitě? Třeba proto, že naše absolventky a absolventi nemusí ještě s čerstvým diplomem v ruce postávat ve frontě na úřadu práce.

„Absolventi všech našich fakult nemají problém se startem své kariéry a s uplatněním na trhu práce. Řada z nich zná svého zaměstnavatele již v průběhu posledního ročníku studia. Nabídku studia a vybavení laboratoří na Technické univerzitě v Liberci průběžně inovujeme podle potřeb praxe. I proto zájem o studium na TUL v posledních letech vzrůstá, jak dokazují počty přihlášek. Nesnižuje se ale šance na přijetí, kapacity ve studijních programech většinou máme, a jsme tedy na narůstající zájem o studium na TUL dobře připraveni,“ říká prorektor Technické univerzity v Liberci pro vzdělávání Miroslav Žižka.

Další důvody, proč studovat na Technické univerzitě v Liberci, nabídku studijních programů, e-přihlášku, kontakty a další informace jsme soustředili na adrese: studuj.tul.cz.

Radek Pirkl
tiskový mluvčí TUL
734 518 418
radek.pirkl@tul.cz

21. března 2023