Výstava Papírové náměstí 2030+

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÝ ARCHITEKTONICKÝ WORKSHOP
„PAPÍROVÉ NÁMĚSTÍ 2030+
.
Zahájení výstavy: 19. 6. 2023 v 16:00.
Úvodní slovo kurátora: Ondřej Hojda

.
Týdenní mezinárodní architektonický workshop se v rámci spolupráce mezi Tokijskou vědeckou univerzitou (TUS)
a Fakultou umění a architektury Technické univerzity v Liberci (FUA TUL) zaměřil na budoucí rozvoj kreativní čtvrti
Papírového náměstí v Liberci. Smíšené mezinárodní týmy studentů architektury z Japonska, České republiky,
Portugalska, Ukrajiny, Turecka, Běloruska, Etiopie a řady dalších zemí, pod vedením architektů Takua Sakaušiho
(TUS), Sóičiróa Ómury (TUS), Osamu Okamury (FUA TUL), Zdeňky Němcové Zedníčkové (FUA TUL) a Jana
Vranovského (FUA TUL), zpracovaly a představily vlastní unikátní vize tří nových destinací v nové kreativní čtvrti:
kreativního a kulturního centra „Linserka“, veřejného prostoru „Městských teras“ a přestavby „Papírového náměstí“.
Tento mezinárodní workshop navazuje na vítězný návrh vzešlý z předcházející soutěže Papírové náměstí 2030 a je
pořádán v úzké spolupráci s městem Liberec.

16. června 2023