Středa 15. 11. – Raumplan: Adolf Loos, prostor a současná architektura

Raumplan: Adolf Loos, prostor a současná architektura

Datum: 15. 11. 2023,
Místo konání: auditorium  B4, blok B / TUL, Čížkova 1034/3, Liberec

Fakulta umění a architektury TUL pořádá hostující přednášku a odborné kolokvium, které se vrací k dílu Adolfa Loose především s ohledem na tvoření a vnímání prostoru v architektuře u příležitosti vydání knihy Raumplan a současná architektura. Úvodní přednášku bude mít jeden ze spoluautorů knihy a přední světový znalec tvorby Adolfa Loose profesor Christopher Long z Texaské univerzity v Austinu. O nejslavnějším příkladu Loosova použití prostorového plánu v Müllerově vile pohovoří Maria Szadkowská. Další příspěvky, které přednesou Dan Merta, Martina Mertová a Filip Šenk, budou rozvíjet úvahy o vztazích současné architektury k modernistickému dědictví myšlení architektonického prostoru. Umělec Jiří Příhoda v posledním příspěvku pohovoří o vlastní tvorbě, již lze charakterizovat jako objevné ohledávání živé a měkké hranice mezi uměním a architekturou.

Program / Programme

16:00 přivítání / welcome note: Lenka Burgerová, prorektorka / Vice-Rector
16:10 keynote: Christopher Long, The University of Texas at Austin
16:50 Maria Szadkowská, Muzeum města Prahy / The Prague City Museum
17:15 přestávka / coffee break
17:30 Dan Merta, FUA TUL a Architectura
17:55 Martina Mertová, Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art

18:20 coffee break

18:30 Filip Šenk, FUA TUL
18:55 Jiří Příhoda, umělec / artist
19:30 konec / end


Simultánní tlumočení do českého a anglického jazyka bude zajištěno.
Simultaneous translation into Czech and English will be provided.

ENGLISH
Raumplan: Adolf Loos, space and contemporary architecture

The Faculty of Art and Architecture of TUL organizes a guest lecture and a professional colloquium, which returns to the work of Adolf Loos, especially with regard to the creation and perception of space in architecture, on the occasion of the publication of the book Raumplan and contemporary architecture. The keynote lecture will be given by one of the co-authors of the book and the world’s leading expert on the work of Adolf Loos, Professor Christopher Long from the University of Texas at Austin. Maria Szadkowska will talk about the most famous example of Loos‘ use of a spatial plan in the Müller Villa. Other contributions by Dan Merta, Martina Mertová and Filip Šenk will develop reflections on the relationship of contemporary architecture to the modernist legacy of architectural space thinking. In the last talk, artist Jiří Příhoda will discuss his own work, which can be characterized as an exploration of the lively and soft boundary between art and architecture.

7. listopadu 2023