Úterý 5. 12 – DOK.LAB – přednáška Marie Davidové

5. 12. 2023 / DOK.LAB / Laboratoř doktorandů, budova F, 3. patro

Přednáška pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů FUA TUL

Čas: 14:00 – 15:30

Marie Davidová: ‘Research by Design’ a ‘Rich Design’
Přednáška s diskusí cílí na doktorandky/y FUA TUL, ale je otevřená studentkám/ům magisterských i bakalářských programů. Na případu mé vlastní disertace na téma Dřevo jako primární médium k ekosystemické performanci si probereme jak se dá dělat výzkum skrze vlastní a kolaborativní návrhy a prototypy a tím generovat teorii designu – to znamená, dělat ‚Research by Design‘. V tomto případě se jedná o takzvanou ‘Rich Thesis’, která se o proti redukcionistickému přístupu zaměřuje na více otázek z více disciplín a pohrává si se socio-technickými systémy a ekosystémem. Toho bylo docíleno skrze systemický design, více specificky přes ‚Systems Oriented Design‘. Systems Oriented Design je otevřená ‚soft‘ methodologie která pomáhá designérkám/rům se vypořádat s komplexitou tohoto světa skrze jeho rychlé učení gigamapovaním a jinými nástroji aby byly/i schopny/ni reagovat na takzvané ‚wicked problems‘. To jsou problémy, které nemají jednoduché nebo vůbec žádné řešení, něco opravíte a už na vás vypadne úplně jiný a možná ještě horší problém z druhé strany. Redukcionistický přístup se v současnosti prokazuje jako nefunkční právě díky své neschopnosti reagovat na tyto problémy a komplexitu tohoto světa, protože se je od ní snaží izolovat.

27. listopadu 2023