Pietní akce

Technická univerzita v Liberci připravila pietní místo pro vzpomínky obětí čtvrtečních tragických událostí na FF UK v Praze.
Na sobotní poledne zve rektor TUL na společnou vzpomínkovou akci.

23. 12. 2023, 12 hodin

Pietní místo zřídilo vedení univerzity v součinnosti s Akademickým senátem TUL a studentkami a studenty naší školy na Univerzitním náměstí v horní části venkovního schodiště budovy G dnes odpoledne.

„Nechť toto místo slouží všem studujícím a zaměstnankyním a zaměstnancům naší školy, ale nejen jim, ať slouží všem, kteří chtějí i v Liberci vzpomenout oběti tragických událostí na pražské filozofické fakultě. Zítra se pak může kdokoliv přidat k našemu pietnímu setkání na tomto místě, a to ve 12.00 hodin,“ říká rektor TUL Miroslav Brzezina.

23. prosince 2023