Přihlásit
Plánované akce

International Day

International Day je každoroční akcí Zahraničního oddělení TUL, Eurocentra Liberec a dalších partnerů, jejímž cílem je propagace mobilit do zahraničí a internacionalizace akademické půdy, školství a společnosti vůbec. Jedná se o veletrh příležitostí (stáže, studium, dobrovolnictví a práce) s přednáškami a diskusemi.
Od roku 2016 je s International Day spojena vernisáž Soutěže o nejhezčí Erasmus+ poster a nejhezčí Erasmus+ fotografii. Informace k letošnímu ročníku soutěže ZDE.
V akademickém roce 2019/2020 se International Day uskuteční 5. listopadu 2019. Program akce bude následující:

Dokumenty ke stažení

Seznam vystavovatelů (prozatimní):

Camp Leaders

Campus France

Czenadians

Czech-us

DAAD

Do Německa na zkušenou

DZS (AIA, CEEPUS, Aktion, Norské fondy)

ERA

ESN Liberec

EURES

Eurocentrum Liberec

Europe Direct

Fulbright

KAMAX

Lipo.ink

ÖeAD

TUL

Westsächsische Hochschule Zwickau – University of Applied Sciences

 Zahraniční oddělení TUL (včetně kanceláře Erasmus+)