Přihlásit
Studenti

Letní školy

Zahraniční oddělení TUL finančně podporuje výjezdy českých studentů bakalářských a magisterských programů:

  • na letní školy kdekoli v zahraničí 

Organizačně Mobilitní program TUL zajišťuje Zahraniční oddělení, konkrétně kancelář Erasmus+.
Kontaktní osoba:
Ing. Radka Přeučilová, tel. (48535 - 3907), budova G, 5. patro
Žádosti o financování účasti na letní škole, které splňují všechny náležitosti, se podávají průběžně.

Zahraniční oddělení nehradí celkové náklady na pobyt na letní škole, nýbrž část, která odpovídá poplatkům stanoveným pořádající organizací za účast. Další náklady musí uchazeč hradit z jiných - i vlastních - zdrojů.

Pro výběr letní školy můžete použít různé databáze, např.:
http://www.summerschoolsineurope.eu/
https://www.academiccourses.com/Summer-courses/Europe/

Schválení vaší účasti na zahraniční letní škole musí písemně vyslovit zodpovědný pracovník patřičné fakulty na formuláři Účastnické smlouvy. Tento pracovník zároveň zaznamená, zda fakulta uzná získané kredity z letní školy či ne.
Pokud již máte vyplněný formulář smlouvy a zajištěn písemný souhlas své fakulty, vyplňte před příchodem do kanceláře Erasmus+ také Evidenční formulář on-line.
Pokud vám pořádající organizace nevystaví vlastní dokument potvrzující absolvování celé letní školy, použijte připravený Certificate of Attendance, předvyplňte si ho a nechte podepsat a opatřit razítkem.

Certificate of Attendance

Kvalifikační podmínky - letní škola

Účastnická smlouva pro výjezd na letní školu v zahraničí