Přihlásit
Studenti

Letní školy

Zahraniční oddělení TUL finančně podporuje výjezdy českých studentů bakalářských a magisterských programů TUL na letní školy (dále jen LŠ) v evropských zemích.

Kontaktní osoba:
Ing. Radka Přeučilová, tel. (48535 - 3907), budova G, 5. patro
Žádosti o financování účasti na LŠ, které splňují všechny náležitosti, se podávají průběžně.

Hradí se skutečné náklady, které odpovídají poplatkům stanoveným pořádající organizací za účast do maximální výše 1.200 EUR. Finanční podpora je poskytována pouze na LŠ pořádané v evropských zemích. Dále se hradí náklady na dopravu do místa konání LŠ a zpět. Další náklady uchazeč hradí z jiných - i vlastních - zdrojů.

Na jednu LŠ ve stejném termínu poskytujeme finanční příspěvek maximálně dvěma uchazečům.

Student může využít podporu pro absolvování LŠ 1x / akademický rok.

Pro výběr letní školy můžete použít různé databáze, např.:
http://www.summerschoolsineurope.eu/
https://www.academiccourses.com/Summer-courses/Europe/

Schválení vaší účasti na zahraniční LŠ musí písemně vyslovit zodpovědný pracovník patřičné fakulty na formuláři Účastnické smlouvy. Tento pracovník zároveň zaznamená, zda fakulta uzná získané kredity z letní školy či ne. Pro schvální účasti předložit spolu s ÚS také krátký motivační dopis a program LŠ, či jiný dokument, ze kterého je patrná náplň této školy (náplň LŠ musí být v souladu se studovaným oborem na TUL), termín konání a také částka školného.
Pokud již máte vyplněný formulář smlouvy a zajištěn písemný souhlas své fakulty, vyplňte před příchodem do kanceláře Erasmus+ také Evidenční formulář on-line. Do kanceláře spolu s podepsanou ÚS doneste také již výše uvedený program LŠ či jiný dokument s informacemi o škole.

Pokud vám pořádající organizace nevystaví vlastní dokument potvrzující absolvování celé letní školy, použijte připravený Certificate of Attendance, předvyplňte si ho a nechte podepsat a opatřit razítkem.

Certificate of Attendance

Kvalifikační podmínky - letní škola

Účastnická smlouva pro výjezd na letní školu v zahraničí