Struktura a orgány fakulty

Děkanát

Akademický senát

 • doc. Ing. Otto Severýn, Ph.D. – předseda
 • Ing. Jan Koprnický, Ph.D. – místopředseda (akademičtí pracovníci)
 • Ing. Jana Vitvarová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jan Březina, Ph.D.
 • doc. Ing. Josef Černohorský, Ph.D.
 • Ing. Jan Kamenický, Ph.D.
 • Bc. Ondřej Havelka
 • Jan Kocman
 • Ing. Lukáš Krčmář
 • Ing. Mgr. Markéta Rous – tajemnice

Stránky akademického senátu

Vědecká rada

 • prof. Dr. Ing. Michal Beneš
  Katedra matematiky, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze
 • Mgr. Petr Cígler, Ph.D.
  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. v Praze
 • prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
  Oddělení nanomateriálů v přírodních vědách, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace a Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 • prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc.
  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně
 • doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D.
  Katedra číslicového návrhu, Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze
 • doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D.
  Ústav technické matematiky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze
 • prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
  Fakulta životního prostředí, UJEP v Ústí nad Labem
 • Ing. Libor Juha, CSc.
  Oddělení radiační a chemické fyziky, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. v Praze
 • prof. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D.
  Ústav informačních technologií a elektroniky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 • prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.
  Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 • prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
  Katedra strojírenské technologie, Fakulta strojní, TU v Liberci
 • prof. Ing. Petr Louda, CSc.
  Katedra materiálu, Fakulta strojní, TU v Liberci
 • prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.
  Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 • doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.
  externí spolupracovník, Fakulta elektrotechnická, ZČU Plzeň
 • prof. Ing. Pavel Mokrý, Ph.D.
  Ústav mechatroniky a technické informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 • prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc.
  Ústav mechatroniky a technické informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 • prof. Ing. Jan Nouza, CSc.
  Ústav informačních technologií a elektroniky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 • prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.
  Ústav informačních technologií a elektroniky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 • prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
  Katedra aplikované matematiky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci
 • prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.
  Ústav informačních technologií a elektroniky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 • prof. Ing. Aleš Richter, CSc.
  Ústav mechatroniky a technické informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 • doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA
  Ústav počítačových systémů, Fakulta informačních technologií, VUT v Brně
 • doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D.
  Ústav nových technologií a aplikované informatiky, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
 • prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
  Katedra chemie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci
 • doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc.
  Oddělení zpracování obrazové informace, Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. v Praze
 • doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
  Katedra fyziky, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TU v Liberci
 • doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
  Fakulta životního prostředí, UJEP v Ústí nad Labem
 • doc. Ing. Petr Tůma, CSc.
  Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, TU v Liberci
 • prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.
  Ústav přístrojové a řídící techniky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Stránky vědecké rady

Disciplinární komise

 • doc. Ing. Libor Tůma, CSc., MTI – předseda
 • Ing. Jiří Málek, Ph.D., ITE
 • Ing. Lukáš Krčmář, student DSP
 • Ing. Martin Lasota, student DSP

Náhradníci:

 • prof. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D., ITE
 • prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc., MTI
 • Ing. Jan Hybš, student DSP
 • Ing. Jiří Čech, student DSP

Stránky disciplinární komise