Struktura a orgány fakulty

Děkanát

Akademický senát

 • doc. Ing. Otto Severýn, Ph.D. – předseda
 • doc. Ing. Milan Kolář, CSc. – místopředseda (akademičtí pracovníci)
 • Mariia Buntovskikh – místopředseda (studenti)
 • doc. Ing. Petr Červa, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Holada, Ph.D.
 • Ing. Jan Kamenický, Ph.D.
 • Ing. Jiří Kubín, Ph.D.
 • Ing. Martin Poláček
 • Ing. Václav Vomáčko
 • Ing. Mgr. Markéta Rous – tajemnice

Stránky akademického senátu

Vědecká rada

Složení VR FM bude zveřejněno po jmenování členů vědecké rady děkanem FM, doc. Ing. Josefem Černohorským, Ph.D.

Stránky vědecké rady

Disciplinární komise

 • doc. Ing. Libor Tůma, CSc., MTI – předseda
 • doc. Ing. Jiří Málek, Ph.D., ITE
 • Ing. Václav Vomáčko, student DSP
 • Ing. Lukáš Krčmář, student DSP

Náhradníci:

 • prof. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D., ITE
 • doc. Ing. Milan Kolář, CSc., MTI
 • Ing. Michal Křepelka, student DSP
 • Ing. Adam Kuře, student DSP

Stránky disciplinární komise