Katedra anglického jazyka

Vedoucí: Mgr. Zénó Vernyik, Ph.D.

Hlavní náplní práce naší katedry je pregraduální strukturované dvouoborové studium pro budoucí učitele 2. stupně ZŠ s tříletým bakalářským a dvouletým magisterským stupněm. V tomto ohledu má nyní katedra nově akreditované 3 programy: tříletý bakalářský Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a dva dvouleté navazující magisterské: Učitelství pro 2. stupeň základních škol (specializace Anglický jazyk) a Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol (specializace Anglický jazyk), vždy v prezenční i kombinované formě.

Zajišťujeme také výuku anglického jazyka ve studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a pětisemestrové jednooborové Rozšiřující studium anglického jazyka pro již kvalifikované učitele 1. a 2. stupně ZŠ.

Co u nás zažijete?

Kromě jiného zde zjistíte, že studenti mají možnost setkat se formou přednášek a workshopů s domácími i zahraničími lingvisty a odborníky z praxe. Během studia je kladen důraz na aktivní kooperaci s praxí.

Oblasti tvůrčí činnosti

Literární komparatistika, anglistika, didaktika anglického jazyka

Kde nás najdete

Budova P, 4. patro
Sekretariát: Lada Vondrušková
Telefon: +420 48 535 4270
Email: lada.vondruskova@tul.cz
Web: kaj.fp.tul.cz