Katedra chemie

Vedoucí: prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.

Zajišťujeme bakalářský program Chemie se zaměřením na vzdělávání, navazující magisterský program Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy a dva odborné studijní programy v bakalářském i navazujícím stupni: Nanotechnologie a Bioinženýrství. (Pro upřesnění, do programu Nanotechnologie se přihlašuje prostřednictvím Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií). Navíc ještě zajišťujeme výuku o životním prostředí a globálních problémech pro celou univerzitu.

Co u nás zažijete?

Výuka i věda nás baví. Rádi řešíme praktické problémy a naučíme to i vás. Studujících nemáme mnoho, proto je dobře známe a máme je rádi. Při výuce používáme moderní didaktické metody, nechybí pokusy, exkurze, dílny, seznámíme vás s fungujícími soft-skills technikami. Zapojit se do výzkumu můžete už od prvního ročníku a to se stipendijní podporou. Studium není snadné, ale uděláme maximum proto, abyste ho dokončili. Díky unikátnímu propojení chemie, nanotechnologií i bioinženýrství jsme autory mnoha patentů a vytváříme tak lepší svět.

Oblasti tvůrčí činnosti

Vývoj pokročilých nanovlákenných materiálů pro tkáňové inženýrství, biomedicínské aplikace.