Katedra filosofie

Vedoucí: doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

V současné době se zaměřujeme především na reformu pojetí výuky základu společenských věd, aby tento předmět odpovídal požadavkům transformujícího se globálního světa se všemi jeho výzvami – od klimatické změny po technologické inovace. I proto se mnozí přednášející podílejí na dalších programech, jakým je nově otevřený studijní program bioinženýrství.

Během své třicetileté historie Katedra filosofie organizovala či spoluorganizovala celou řadu vědeckých konferencí a odborných setkání, mezi nimiž vynikal cyklus pravidelných setkání Scholé Filosofia a poté i několik velkých konferencí a workshopů věnovaných problematice humanitních věd a jejich místu v současném světě. V poslední době se Katedra filosofie podílí na přípravě doprovodného programu festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět či je spolupořadatelem bianuálních konferencí zaměřených na psychosomatiku a její širší souvislosti. Vedle toho ale nabízí i celou řadu zajímavých aktivit pro studenty, mezi nimiž vynikají debatní a filmový klub.

Oblasti tvůrčí činnosti

Religionistika, etnologie, didaktika občanské výchovy

Kde nás najdete

Budova P, 3. patro
Tajemnice katedry: PhDr. Stanislava Exnerová
Telefon: +420 48 535 4201
Email: stanislava.exnerova@tul.cz
Web: kfl.fp.tul.cz
Facebook: Katedra filosofie FP TUL