Katedra geografie

Vedoucí: doc. Dr. RNDr. Kamil Zágoršek

Na naší katedře můžete studovat tříletý neučitelský program Aplikovaná geografie v prezenční formě a program Geografie se zaměřením na vzdělávání v prezenční i kombinované formě. V navazujícím dvouletém programu Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy pak můžete získat magisterský titul.

Co u nás zažijete?

Katedra pořádá nad rámec běžné výuky řadu akcí, které mohou studenti zdarma navštěvovat a rozšířit si tím svou kvalifikaci. Jsou to konference a přednášky zajímavých osobností, kde se můžete setkat se špičkami v oboru a zjistit, která témata v současnosti živí geografické profesionály. Dále to jsou workshopy a terénní exkurze, při kterých se můžete naučit řadu praktických dovedností, práci se specializovaným softwarem nebo technikou. A nakonec to jsou letní školy, což jsou obvykle týdenní intenzivní kurzy zaměřené na určité odborné téma. Studenti se také mohou zapojit do realizace popularizačních akcí pro školy a veřejnost.

Oblasti tvůrčí činnosti

Přeshraniční spolupráce, biogeologie, hydrologie

Kde nás najdete

Budova P, 2. patro
Sekretariát: Lenka Němcová
Telefon: +420 48 535 4113
Email: lenka.nemcova@tul.cz
Web: https://kge.fp.tul.cz/
Sociální sítě: Facebook, Instagram