Katedra matematiky

Vedoucí: doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.

Naše pedagogická činnost je zaměřena především na výuku matematiky a geometrie pro studenty učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školy a výuku matematických disciplín v bakalářském a magisterském studiu odborné matematiky. Garantujeme výuku učitelských oborů (včetně distančního vzdělávání), výuku odborné matematiky včetně doktorského studia garantuje Katedra aplikované matematiky. Členové naší katedry působí i jako školitelé doktorandů odborného studia (J. Mlýnek, M. Plešinger). Současně zajišťujeme i výuku didaktiky matematiky (učitelství 2. a 3. stupeň, didaktika matematiky pro budoucí učitele na 1. stupni základní školy).

Co u nás zažijete?

Matematika rozhodně není nudný předmět, na naší škole vás o tom rádi přesvědčíme. Čeká zde na vás výuka za podpory ICT komponent, individuální a vstřícný přístup ke studentům, propojení teoretické výuky s aplikacemi v dalších oblastech lidského poznání i možnost zapojení se do vědeckého výzkumu během studia. Získáte u nás všeobecné znalosti několika oblastí matematiky a jejich vybraných aplikací, seznámíte se s historií a vývojem základních matematických pojmů a problémů, v průběhu studia se seznámíte i se vztahy matematiky a dalších technických a společenských věd. V oborech zaměřených na vzdělávání si osvojíte i pedagogické dovednosti, jež s profesí učitele matematiky souvisejí. Dlouhodobě organizujeme odborné a didaktické semináře určené široké veřejnosti, na nichž vystupují členové katedry, zahraniční či tuzemští akademičtí pracovníci i studenti univerzity. Důležitou oblastí aktivit katedry je využití a vývoj stávajících geometrických softwarových nástrojů (např. GeoGebra), jež umožňují vytvářet hodnotné elektronické i tištěné materiály pro geometricky zaměřené předměty.

Oblasti tvůrčí činnosti

Numerická matematika, didaktika matematiky a geometrie

Kde nás najdete

Budova G, 4. patro
Sekretariát: Dana Andrejsová
Telefon: +420 48 535 2833
Email: dana.andrejsova@tul.cz
Web: kma.fp.tul.cz