Katedra německého jazyka

Vedoucí: Mgr. Dr. phil. habil Pavel Novotný, Ph.D.

Katedra nabízí jak denní, tak kombinované studium programu Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání zakončené titulem Bc. Dále je možné přejít k navazujícímu studiu na jiné evropské školy nebo pokračovat v Liberci a dosáhnout titulu Mgr., a tím kvalifikace pro učitelství německého jazyka na 2. stupni základních i středních škol. Také magisterské studium probíhá v prezenční i kombinované formě. Jsme si vědomi toho, že jazyková úroveň našich uchazečů není vždy ideální, a proto počítáme s jistou „náběhovou fází“ studia. Během prvního ročníku bakalářského studia například nabízíme doplňkové jazykové kurzy.   

Co u nás zažijete?

Kromě běžné výuky pořádáme exkurze, festivaly, konference, literární čtení. Pěstujeme kontakty s rodilými mluvčími, zprostředkováváme stipendia. Na katedře jsou zaměstnáni špičkoví odborníci z oblasti lingvistiky, literatury i didaktiky. Prosazujeme individuální a přátelský přístup ke studentům.

Oblasti tvůrčí a umělecké činnosti

Lingvistika, didaktika německého jazyka, poezie

Kde nás najdete

Budova P, 4. patro
Sekretariát: Daniela Hasíková
Telefon: +420 48 535 4243
Email: daniela.hasikova@tul.cz
Web: knj.fp.tul.cz
Facebook: Katedra německého jazyka FP TUL