Katedra primárního vzdělávání

Vedoucí: doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.

Zajišťujeme výuku pro studijní program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, který je rovnou pětiletý a po úspěšném absolvování získáte titul Mgr. Bakalářský titul je udělen po zakončení studia programu Učitelství pro mateřské školy.

Co u nás zažijete?

Studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ i MŠ je skvělou příležitostí k rozšíření osobních obzorů v širokém spektru oborů. Klademe na praktické využití poznatků a přípravu na pedagogickou praxi. Podporujeme profesní i osobnostní rozvoj studentů. Studenti uplatní komunikační dovednosti jak v rámci přírodovědných, tak estetických i humanitních předmětů. Ve spolupráci se studenty pořádáme mnoho akcí uměleckého i pedagogického zaměření, studenti i my se podílíme se na projektové činnosti, organizujeme konference, semináře i pravidelné hudební koncerty a výstavy.

Oblasti tvůrčí a umělecké činnosti: malířství, sborový zpěv, didaktika výuky na 1. stupni ZŠ

Kde nás najdete

Budova P, přízemí
Sekretariát: Markéta Tománková
Telefon: +420 48 535 4135
Email: marketa.tomankova@tul.cz
Web: https://kpv.fp.tul.cz/
Facebook: Katedra primárního vzdělávání FP TUL