Oddělení pedagogické praxe

Vedoucí: Mgr. Helena Picková, Ph.D.

Zajišťujeme koncepčně, organizačně a administrativně pedagogické praxe pro většinu studijních programů, v jejichž studijním plánu je pedagogicko-psychologický modul.

Opíráme se o velmi dobře fungující spolupráci s již poměrně rozsáhlou sítí fakultních a spolupracujících škol a úzce spolupracujeme s cvičnými učiteli. V letech 2017-2020 jsme realizovali mentorské workshopy pro učitele z fakultních škol a byla nastavena koncepce reflektivního a sebereflektivního pojetí pedagogických praxí. Do vedení praxí jsou zapojeni nejen oboroví didaktici z kateder, ale i didaktici z katedry pedagogiky a psychologie,  z katedry primárního vzdělávání i z katedry speciální pedagogiky. Studenti tak mohou při své praxi ve třídách s širokou škálou žáků s individuálními vzdělávacími potřebami reflektovat otázky oborového charakteru svých předmětů, ale i otázky z oblasti pedagogické, psychologické a speciálně pedagogické.

Spolupodílíme se na pravidelném pořádání seminářů pro cvičné učitele s tématy, jež jsou na ZŠ žádané (např. kooperativní formy práce, práce s problémovými žáky, matematika prof. Hejného, formativní hodnocení..). Zároveň učitelé ze škol tandemově učí s akademiky a zapojují se do seminářů na fakultě. Organizace těchto setkávání a zajištění erudovaných odborníků a zkušených učitelů na daná témata není jednoduchá, nicméně toto vidíme jako jeden z hlavních úkolů do dalších let. Pokračovat v komunikaci a úzké spolupráci s pedagogickým terénem nejen na poli praktické přípravy je důležitým pilířem naší další práce.