Katedry a pracoviště

Součástí mise FT je důsledné propojování výuky s tvůrčími činnostmi. Je posláním každého akademického pracovníka obohacovat výuku ve svém oboru o nové poznatky, na kterých se podílí v rámci své vědeckovýzkumné či umělecké činnosti.

Katedra designu

vedoucí: Ing. Renata Štorová, CSc.

Katedra je kreativním pracovištěm garantujícím výuku denního bakalářského studijního programu Návrhářství. Koncepce studia je zde založena nejen na samotné tvůrčí činnosti, ale také na hledání nových způsobů výtvarného zpracování materiálů a netradiční realizace výrobků, a to díky technologickým možnostem celé fakulty. Aktivity katedry jsou zaměřeny i na výstavní a prezentační činnosti.

Katedra hodnocení textilií

vedoucí: Ing. Roman Knížek, Ph.D.

Katedra je zaměřena na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oborech textilního marketingu, kde je unikátně spojeno vzdělání v oblasti marketingu s problematikou znalostí textilií, a průmyslového managementu. Absolventi zde získávají vzdělání v oblasti vývoje nových produktů a řízení jakosti. Katedra se v současné době soustřeďuje na vývoj měřicích přístrojů pro oblast hodnocení komfortu a automatické detekce vad, oblast textilního zbožíznalství, podnikání v textilu, analýzy dat a komfortu textilií.

Katedra netkaných textilií a nanovlákenných materiálů

vedoucí: doc. Ing. Jiří Chvojka, Ph.D.

Katedra se soustřeďuje jak na vývoj výrobních systémů pro netkané textilie a vlákenné vrstvy, tak i na teoretický materiálový výzkum v dané oblasti. Katedra je lídrem zejména ve výzkumu a vývoji nanovlákenných materiálů a nanokompozitů pro nejrůznější aplikace, například v oblasti tkáňového inženýrství, systémů s řízeným dodáváním léčiv a problematiku krytů ran.

Katedra materiálového inženýrství

vedoucí: Ing. Blanka Tomková, Ph.D.

Katedra se zaměřuje do oblasti textilních a speciálních vláken, textilní metrologie, kompozit s textilní výztuží, zpracování experimentálních dat (průzkumová analýza jednorozměrná a vícerozměrná dat, kalibrace, regrese) a řízení jakosti v textilu (užitná hodnota, omak, vzhled, povrchové vlastnosti). Katedra se dále specializuje na chemické technologie zušlechťování textilií, výrobu a vývoj SMART textilních materiálů, pokročilou kolorimetrii, ekologické aspekty textilní výroby.

Katedra oděvnictví

vedoucí: prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs

Katedra nabízí vzdělání v oblasti výroby oděvů, technické konfekce a v neposlední řadě obchodu s oděvy. Z hlediska vědeckého výzkumu se zaměřuje především na komfort oděvů a objektivní hodnocení vlastností ovlivňujících komfort oděvů, jejich vývoj v oblasti nositelné elektroniky a parametrickou konstrukci střihů. Významnou část své činnosti věnuje speciálním textiliím, které se uplatňují zejména v oblasti komfortu automobilových sedaček.

Katedra technologií a struktur

vedoucí: doc. Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D.

Katedra se zaměřuje na studium problematiky textilních technologií (předení, tkaní a pletení) a textilních struktur v modulech vlákenné vrstvy – délkové útvary – plošné útvary. Orientuje se na modelování technologických procesů a systémů výroby textilií, jejich optimalizaci, modelování struktury a vlastností přízí, tkaných a pletených plošných textilií; vývoj software pro predikci a optimalizaci vlastností přízí a tkanin včetně vizualizace; vývoj nových typů speciálních textilií.