Katedra nosných konstrukcí

Katedra zajišťuje výuku studentů architektury a urbanismu především v rozsahu nosných konstrukcí budov a podle potřeb studentů i v oblasti inženýrských konstrukcí, jakými jsou například lávky a mosty.

Těžiště výuky katedry spočívá v bakalářském studiu, základním předmětem je Statika stavebních konstrukcí. Kromě základní výuky teoretické statiky klademe důraz také na seznámení studentů se základy navrhování nosných konstrukcí pomocí počítačových programů. V menším rozsahu se pracovníci katedry podílejí i na výuce v magisterském a doktorském programu studia.

Katedra disponuje specialisty v oborech jako je zakládání budov, betonové, zděné, ocelové a dřevěné konstrukce. Většina pedagogů katedry se významně podílí na řešení praktických úloh při navrhování nosných konstrukcí staveb jak v ČR, tak v zahraničí.

Vedoucí katedry: Ing. Vladislav Bureš, Ph.D.

Externisté: 
Ing. Martin Macho
Ing. Martin Patrman
Ing. Jakub Válek