Vladislav Bureš

Vladislav Bureš

Ing. Vladislav Bureš, Ph.D.

Profesně působí v oboru betonových konstrukcí a zakládání staveb od roku 1982. Do roku 1990 pracoval jako projektant-statik v ateliéru A1 Stavoprojektu Liberec. V prosinci roku 1990 založil vlastní projektovou kancelář, zaměřenou na statiku stavebních konstrukcí (od roku 2007 Statika, projekční kancelář s.r.o.) kterou vedl do roku 2020. V průběhu let řídil jako hlavní statik řadu velkých projektů v ČR i v zahraničí. V současné době je členem Aktivu statiků při České komoře autorizovaných inženýrů a statiků (ČKAIT) a členem zkušební komise ČKAIT pro obor Statika a dynamika staveb. Od roku 2010 pracuje jako statik pro Integrovaný a záchranný systém Libereckého kraje a spolupracuje na řešení různých havarijních situací. Doktorát získal v roce 2020 obhájením dizertační práce na téma Spolehlivost existujících betonových konstrukcí. Na FUA působí od roku 1999. V současné době řídí Katedru nosných konstrukcí a vyučuje odborné předměty.

Vyučované předměty:  
Betonové konstrukce BK1 a BK2
Aplikovaná statika AS1 a AS2
Stavební geologie a geotechnika SG
Moderní nosné konstrukce MNK

Konzultační hodiny: čtvrtek 13:00 – 16:00 hod Budova F3, 4. patro

Kontakt: vladislav.bures@tul.cz 


PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Vzdělání:

2012-2020 Doktorské studium Teorie konstrukcí na KÚ ČVUT Praha
2000-2001 Postgraduální kurz Geotechnické inženýrství, FS ČVUT Praha
1998 Postgraduální kurz Výpočty konstrukcí s použitím programů FEM, FS ČVUT
1997 Postgraduální kurz Vady a poruchy betonových staveb, KÍU ČVUT Praha 
1993 Autorizace ČKAIT v oboru Statika dynamika staveb
1977-1982 Diferencované studium Teorie konstrukcí na FS ČVUT Praha
1973-1977 Střední průmyslová škola stavební Liberec

Studijní cesta:
Toronto, 2019

Ocenění:
2015 Cena Osobnost stavebnictví Libereckého kraje 

Vybrané realizované projekty (hlavní statik projektu):

Válek, J., Bureš, V.: Areál bytových domů Rybníček Liberec (řešení nosných konstrukcí, projektové práce ve všech stupních projektu), Liberec 2018-2020. 

Cvejn, Z., Bureš, V.: Areál bytových domů Zelený Trojúhelník Plzeň (řešení nosných konstrukcí, projektové práce ve stupni DPS), Plzeň 2015-2018.

Cvejn, Z., Bureš, V.: Areál bytových domů DREAMS Liberec – Masarykova ulice Liberec (řešení nosných konstrukcí, projektové práce ve všech stupních projektu), Liberec  2015-2018.

Válek, J., Bureš, V.: Areál bytových domů Pekařka Praha – Libeň (řešení nosných konstrukcí, projektové práce ve všech stupních projektu), Praha, 2016

Veselý, P., Bureš, V.: Novostavba výrobního závodu Busch CZ Liberec (řešení nosných konstrukcí, projektové práce ve všech stupních projektu), Liberec, 2015-2016

Bureš, V., Veselý, P., Vlček, M.:  Areál výrobního závodu KSM Castings CZ Hrádek nad Nisou, (řešení nosných konstrukcí, projektové práce ve všech stupních projektu v několika etapách výstavby závodu), Hrádek nad Nisou, 2001-2014

Bureš, V., Veselý, P., Vlček, M.:  Areál výrobního závodu DGS Druckguss Systeme Liberec, (řešení nosných konstrukcí, projektové práce ve všech stupních projektu v několika etapách výstavby závodu), Liberec, 2001-2014

Cvejn Z., Bureš, V.:  IQ Landia Science Centrum Liberec (řešení nosných konstrukcí, projektové práce ve všech stupních projektu), Liberec 2013. 

Vlček, M., Bureš, V.: Areál Ferona Nitra (řešení nosných konstrukcí, projektové práce ve všech stupních projektu), Nitra, Slovensko 2009

Bureš, V., Cvejn Z.: KI Aula Stockholm (budova pro předávání Nobelovy ceny v oboru medicína, řešení nosných konstrukcí obvodového pláště budovy, projektové práce), Stockholm, Švédsko 2010.

Lerl, V., Bureš, V., Kucharík, J., Veselý, P.: Projekt dokončení 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce (řešení nosných konstrukcí, projektové práce), Mochovce, Slovensko 2008 – 2014

Bureš, V., Veselý, P.: Obchodní a zábavní centrum Liberec-Plaza (řešení nosných konstrukcí, projektové práce ve všech stupních projektu), Liberec, 2007

Bureš, V., Veselý V.: Hotel Savoy Špindlerův Mlýn (řešení nosných konstrukcí, projektové práce ve stupni DPS), Špindlerův Mlýn, 2006

Bureš, V., Kucharík, J., Veselý, P.: Terminál Sever 2 na Letišti Václava Havla v Praze – Ruzyni (hlavní statik stavby, řešení nosných konstrukcí, projektové práce ve stupni DPS), Praha, 2004-2005

Bureš, V., Kucharík, J.: Prst C na Letišti Václava Havla v Praze – Ruzyni (řešení nosných konstrukcí, projektové práce ve stupni DPS), Praha, 2004

Bureš, V.: Cargo-terminál na Letišti Václava Havla v Praze – Ruzyni (řešení nosných konstrukcí, projektové práce ve stupni DPS), Praha, 2002

Bureš, V.: Areál domova důchodců Liberec – Františkov (řešení nosných konstrukcí, projektové práce ve všech stupních projektu), Liberec, 2000