Filip Šenk

Mgr. Filip Šenk, Ph.D.

Filip Šenk studoval dějiny umění a filosofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Faculty of Arts and Social Sciences Lancaster University. Ve své pedagogické a vědecké práci se věnuje především moderní a současné architektuře a umění 20. a 21. století. Několik let přispíval pravidelně výtvarnými kritikami do Lidových novin. Je členem Interdisciplinárního semináře topologických studií poetiky umění, krajiny a architektury při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a FUA TUL. V současné době se zaměřeuje na teorie a praxe místa a prostoru v architektuře a umění. Podílel se na několika výstavách v Galerii Jaroslava Fragnera. 

Na FUA TUL působí od roku 2012, nejprve jako vědecký pracovník, později jako odborný asistent, v současnosti jako vedoucí katedry. 

Výuka:
Dějiny umění a architektury 3, 4 (KDA/DUA 3, KDA/DUA4, nová akreditace KDA/DUA2)
Dějiny městského designu 1, 2 (KDA/DMD1, KDA/DMD2)
Současná architektura 2, 4 (KDA/SA2, KDA/SA4)
Teorie architektury 2, 4 (KDA/TA2, KDA/TA4)
Filosofie umění (KDA/FU1, KDA/FU3)
Otevřený kurz (KDA/OK) 
Teorie prostoru a místa v umění a architektuře (KDA/TP)

Konzultační hodiny:  čtvrtek 14:30, budova F3, 4. patro, kancelář č. 13

Kontakt: filip.senk@tul.cz


Vzdělání
2016 Ph.D. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta – kombinovaný doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Teorie a dějiny umění 
2009 Mgr. s vyznamenáním Masarykova univerzita, Filozofická fakulta – Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny umění 
2008 Lancaster University (UK), Faculty of Arts and Social Sciences (v rámci programu Erasmus)
2006 Bc. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta – Humanitní studia, dvojobor Dějiny umění a Filozofie 

Publikační činnost – Knihy a kapitoly v knihách:

 • Myšlení prostorem: Loos a současná architektura, in: Dan Merta, Klára Pučerová (edd.), Raumplan a současná architektura (e-publikace), Praha 2020, s. 14-25. Dostupné zde
 • Křehký prostor a pevné místo, in: Jan Galeta, Petra Lexová, Lenka Vrlíková (edd.), Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění, Brno 2019. ISBN97888074851650.
 • Rychlá poznámka diváka k řádu a nahodilosti obrazu, in: Dan Merta, Klára Pučerová, Filip Šenk (edd.), Za pravdu…, Praha 2019. ISBN 978-80-257-3027-0
 • Pojďme přeparkovat, in: Robert Šalanda, Petr Vaňous, Filip Šenk, Nespolehlivý vypravěč, Trafo Gallery, Praha 2019. ISBN978-80-907418-0-5
 • Filip Šenk, Dění prostoru, in: Zdeněk Fránek, Marek Nedelka, Mental Relief (katalog výstavy Zdeňka Fránka), České Budějovice 2019. ISBN 978-80-270-6389-5
 • Splývat s prostorem, in: Petr Stolín, Jan Stolín, Filip Šenk, 5866 Petr Stolín Jan Stolín, FUA TUL a Galerie Jaroslava Fragnera, Liberec a Praha 2018. Katalog výstavy. ISBN978-80-88161-08-0
 • Modlitebna Církve bratrské v Černošicích, in: Lenka Popelová, Vladimír Šlapeta, Petr Vorlík (eds.), Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018, s. 472-475.
 • Rakety, plast a tělo. Odhmotnění architektury, zhmotnění těla, in: Ladislav Zikmund-Lender (ed.), Prostory touhy, ARCHITECTURA, z.s. & Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 2016, s. 114-135. Katalog výstavy. ISBN 978-80-88161-03-5
 • Reality  Behind the Curtain of Painting, in: Jaromír Novotný, Blacklight, Geukens & de Vil a Axel Vervoordt Gallery, Antwerp 2016, s. 83-96. Katalog výstavy. ISBN 9789082522600
 • Petr Kratochvíl, Filip Šenk (eds.), Architektura mimo centra, Technická univerzita v Liberci, Liberec 2014. ISBN 978-80-7494-052-1
 • Periferie a centrum informační společnosti, in: Dan Merta, Klára Pučerová (eds.), Architektura mimo centra. Sborník konference, Architectura a Galerie Jaroslava Fragnera, Praha 2014, s. 28-29. ISBN 978-80-905782-2-7
 • Hesla o současné architektuře, in: Petr Krajči (ed.), Slavné stavby v Praze-Troji, Foibos, Praha 2014, s. 178-180. ISBN 978-80-87073-75-9
 • Coop Himmelb(l)au, Rooftop Falkestrasse. Architektura, která se svíjí pod tíhou fikce, in: Lubomír Slavíček, Pavel Suchánek, Michaela Šeferisová Loudová (edd.), Chvála ciceronství, Barrister & Principal a Masarykova univerzita, Brno 2011. ISBN 978-80-87474-26-6

Časopisy:

 • Veřejná knihovna jako experiment a hybridní prostor, Art + antiques, číslo 11, Praha 2019, s. 84-91.
 • (rec.) Nejednoznačnost modernity (Památník Tomáše Bati), ERA21, číslo 4, Brno 2019, s. 16-17. 
 • Přeludy, ruiny a surfování na globálních vlnách, Intro, číslo 9, Praha 2019, s. 56-59.  
 • Moc fenomenologie, ERA21, číslo 3, Brno 2019, s. 26-27.
 • (rec.) Proměnlivý svět města (Olivier Mongin), ERA21, číslo 1, Brno 2018, s. 11. 
 • Filip Šenk, Hynel Látal, Kampusy a hierarchie zahušťování prostoru po roce 1989, ERA21, číslo 1, Brno 2018, s. 22-25. 
 • Tham & Videgard Arkitekter. Rozhovor, Intro, č. 6, Praha 2018, s. 70-73.
 • O současnosti 3D tištěné architektury (rozhovor s Jiřím Suchomelem), Intro, č. 7, Praha 2018, s. 76-79.
 • Světlo s dotekem betonu, Beton, č.1, Praha 2017, s. 32-36.
 • Navrstvené možnosti architektury, Intro, 3/2017, s. 4-5. 
 • Rozhovor s Kamielem Klaassem (NL Architects), Art+antiques 6/2017, s. 61-64. 
 • Klasicismus dnes (Peter Märkli), Art+antiques 11/2017, s. 62-64. 
 • (rec.) Velké téma a nevelký architekt (Jan Dvořák), Artalk, publikováno 15. 6. 2017
 • Interview with Kengo Kuma, Dezeen, publikováno 20. ledna 2017 
 • Interview with Adam Caruso, Dezeen, publikováno 12. dubna 2017
 • (rec.) Výpočetní navrhování a příroda. K výstavě Akademické platformy výpočetního navrhování v Galerii UM, Archiweb, publikováno 10. října 2017
 • The current situation in Chile is exceptional’: Interview with Pezo von Ellrichshausen, The Architectural Review, publikováno 12.2.2016  

Kurátorská činnost:

 • Raumplan a současná architektura (online kvůli koronakrizi), Galerie Jaroslava Fragnera, 9. 4. – 31. 12. 2020 (Spolu s Danem Mertou)
 • Za pravdu…, Lapidárium Betlémské kaple, 10. 9. 2019  – 10. 10. 2019 (spolu s Danem Mertou, Milenou Bartlovou a Tomášem Pospiszylem)
 • 5866 Petr Stolín, Jan Stolín, Galerie Jaroslava Fragnera, 18. 5. 2018 – 22. 6. 2018
 • Sakrální prostor, Galerie Jaroslava Fragnera, 18. 12. 2015 – 7. 2. 2016 (spolu s Danem Mertou a Jakubem Fišerem)
 • Punk v architektuře, Oblastní galerie v Liberci, 16. 6. 2016 – 28. 8. 2016 (spolu s Danem Mertou a Jakubem Fišerem)
 • Prostory touhy: Je architektura sexy?, Galerie Jaroslava Fragnera, 5. 8. 2016 – 25. 9. 2016 (spolu s Danem Mertou a Ladislavem Zikmundem-Lenderem)