Katedra teorie a dějin výtvarných umění a architektury

Katedra teorie a dějin výtvarného umění a architektury na Fakultě umění a architektury TUL zajišťuje přednášky a semináře historicko-teoretických předmětů jak pro studenty umění, tak studenty architektury. Vedle pedagogické náplně je také místem vlastního teoreticko-historického výzkumu, ve kterém se zaměřuje na širší, interdisciplinární přístup k umění a architektuře. V současné době se katedra zabývá především možnostmi využití topologických studií pro komplexní interpretaci umění a architektury, ale také na mapování dědictví moderny s jeho dopady na současnost.

Vedoucí katedry: Mgr. Filip Šenk, Ph.D.

Akademičtí pracovníci:
Mgr. Ondřej Hojda, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.
Mgr. Kamil Nábělek, Ph.D.
Mgr. Filip Šenk, Ph.D.
prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.

Externisté:
Mgr. Kristýna Rossmannová
doc. PhDr. Josef Štulc