Ondřej Hojda

Mgr. Ondřej Hojda, Ph.D.

Ondřej Hojda je historik a teoretik architektury a umění. Studoval dějiny umění na Univerzitě Karlově v Praze a obor Arts et langages na École des hautes études en sciences sociales v Paříži; studijně a pracovně pobýval také  v Ženevě, Oslu a nejdéle v Berlíně. Zaměřuje se na architekturu 20. a 21. století, urbanismus a umění, hlavně na rozmanité aspekty modernismu; evropskou a japonskou architekturu a na environmentální souvislosti. Publikuje v akademických i neakademických médiích. Jeho aktuální výzkumný projekt se zaměřuje na světovou výstavu v Ósace 1970.

Výuka: 
Dějiny umění a architektury 5, 6 (KDA/DUA5, KDA/DUA6) – v nové akreditaci Dějiny umění a architektury 4 (KDA/DA4)
Teorie architektury (KDA/TA1, KDA/TA3)
Současná architektura (KDA/SA1 – SA3, KDA/SA1M, KDA/SA2M)

Konzultační hodiny: dle dohody

Kontakt: ondrej.hojda@tul.cz

Odkaz: Academia.edu


VZDĚLÁNÍ

2011–2018 Ph.D., Dějiny umění a architektury, Univerzita Karlova, Praha.
Doktorská disertační práce: Japan and Modern Architecture. Discourse in the mid-20th Century Europe. Školitel: Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.

2010–2011 Magistr, Společenské vědy (Master en sciences sociales),
Program Umění a jazyky (Arts et langages) École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris (France) Diplomová práce: Japon par les yeux des architectes européens [Japonsko očima evropských architektů]. Školitel: Prof. Augustin Berque.

2004–2010 – Magistr (Mgr.), Dějiny umění Univerzita Karlova, Praha.  Diplomová práce: Jako v úl. Buněčné a aglutinační struktury v architektuře 20. století. Vedoucí práce: Prof. Vojtěch Lahoda. Prospěl s vyznamenáním..

ČLENSTVÍ
od 2015 – ERA 21 (architektonický časopis, Brno) člen redakční rady 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
Výuka
od 2019 Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci. 
od 2019 ARCHIP (Architectural Institute of Prague) Modern Architecture, Contemporary Architecture, Contemporary Architecture and Theories

Výzkum
2019–2021 Ústav dějin umění Akademie věd ČR, Postdoktorand. Výzkumný projekt Ósaka 1970: Architektura, environment a média. Světová výstava jako křižovatka československé a světové architektury.

Texty, kritiky, recenze
ERA 21 (architektonický časopis, Brno, od 2009); Art&Antiques, Praha (Od 2009); Umění/Art, (akademický časopis, Praha, od 2008); Souvislosti (Literární revue, Praha, 2003–2008)

Programme Assistant
2/2015–12/2015 Aedes Network Campus Berlin – The Metropolitan Laboratory. Práce v týmu na organizaci veřejných přednášek, debat a studentských workshopů. Pracovní jazyky: angličtina a němčina. 

Research Assistant
3/2014–8/2014 Univerzita umění, Berlín (Universität der Künste), College of Architecture, Media, and Design, Institute for History and Theory of Design (IGTG)

STUDIJNÍ A VÝZKUMNÉ POBYTY A CESTY
2017 Berlín, Německo,  Japonsko (badatelská cesta) – Stipendium Alfreda J. Badera pro historiky umění 

2016 Univerzita Hamburk, Seminář dějin umění // Hamburg University, Art History Seminar
– Stipendium Nadace Hermanna a Else Schnabelových (4 měsíce) 

2014 Berlín, Německo, Univerzita umění (Prof. Susanne Hauser)
– Program Erasmus+ (5 měsíců) 

2013 Oslo, Norsko, The Oslo School of Architecture and Design (AHO; Prof. Mari Lending) – Norwegian Research Council (6 měsíců)

2012 Innsbruck, Rakousko, Fakulta architektury, Institut teorie architektury (Prof. Bart Lootsma) – Aktion Österreich (2 měsíce)

2012 Japonsko, Univerzita v Tokiu – Fond mobility, FF UK (1 měsíc)

2010 Ženeva, Švýcarsko, Université Genève – meziuniverzitní dohoda (4.5 měsíce)

2007 Toulouse, Francie, Université Toulouse-Le Mirail – Program Erasmus (5 měsíců)

Výstava

2021 Ósaka 70 – Oblastní galerie v Liberci

Výběr publikací

Ósaka 1970: Architektura, environment a média. Světová výstava jako křižovatka československé a světové architektury. (aktuální projekt, publikace a výstava v přípravě)

Ondřej Hojda, A Bewildering Affinity: Western Architectural Modernism and Japanese Traditional Building, Umění/Art LXVII, 2019, s. 47–63.

Ondřej Hojda, Společenské a historické podmínky udržitelné architektury v Česku, in: –– (kol.), sborník Co je to udržitelná architektura? Mezinárodní konference pořádaná Ústavem navrhování II na Fakultě architektury ČVUT v Praze 11. 12. 2018, s. 10–15

Ondřej Hojda, Obraz japonské architektury v Evropě, 1945–1970. Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 2018, č. 1, s. 4–6

Ondřej Hojda, Architektura bez dějin? Christian Norberg-Schulz a fenomenologie architektury, in: Rostislav Švácha – Sabina Soušková – Anna Šubrtová (edd.): Věda a umění. Sborník 5. sjezdu historiků umění, Praha 2017, s. 62–71 (English summary pp. 260-261.)

Ondřej Hojda (rec.), Therese O’Malley – Joachim Wolschke-Bulmahn (edd.), Modernism and Landscape Architecture, 1890–1940. Umění/Art LXV, 2017, s. 555–557

Ondřej Hojda, Doslov k českému vydání, in: Steen Eiler Rasmussen, Jak vnímat architekturu. Praha 2016, s. 211–216. (Práce na publikaci zahrnovala iniciaci překladu, odbornou revizi textu a doslov.)

Podoby kritiky. Era21, 2017, č. 1 (kurátor tematického čísla, autor textu, rozhovoru a spolupráce na překladech)

Ondřej Hojda (rec.), Tomáš Valena – Tom Avermaete – Georg Vrachliotis (edd.), Structuralism Reloaded, Umění/Art LX, 2012, s. 321–323

Ondřej Hojda (rec.), Harry Francis Mallgrave, The Architect’s Brain, Umění/Art LX, 2012, s. 77–80