Petr Kratochvíl

Prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.

Pedagog na Fakultě umění a architektury TUL od roku 2008 a vědecký pracovník v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR od roku 1986. Ve své pedagogické a vědecké práci se věnuje dějinám moderní a současné architektury a urbanismu, v posledních letech se zaměřuje především na aktuální problémy tvorby městského veřejného prostoru a udržitelné architektury. 

Výuka:
Moderní a současná architektura (KDA/DA7, KDA/DA8 – v nové akreditaci KDA/DA5, KDA/DA6)
Modern and contemporary architecture (KDA/MCA – lecture in English)
Metodologie vědecké práce (DSP)
Vybrané otázky společenských věd (DSP)

Konzultační hodiny: čtvrtek 13 hod., budova F3, 4. patro, místnost č. 13

Kontakt: petr.kratochvil1@tul.cz 


Vzdělání a dosažené hodnosti
2014 – profesor v oboru dějiny architektury a teorie památkové péče (FA ČVUT)
2009 – docent v oboru dějiny architektury a teorie památkové péče (FA ČVUT)
1990 – CSc. v oboru dějiny umění (doktorská práce: Město jako kulturní fenomén)
1978 – PhDr. v oboru filozofie (rigorózní práce: Ernst Cassirer – filozofie symbolických forem)
1973 – absolvent oboru filozfie na FFUK (diplomová práce: Umění a pravda)

Publikační činnost:

(Vlastní knihy)

Petr Kratochvíl – Dan Merta – Klára Pučerová (eds.), Estetika udržitelné architektury (kat. výst.), Praha 2020

Petr Kratochvíl (ed.), Veřejný prostor v ohrožení? Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společensko-vědních disciplín, Praha 2018

Petr Kratochvíl, Městský veřejný prostor, Praha, Zlatý řez 2015.

Petr Kratochvíl, Současná česká architektura a její témata. Praha, Paseka 2011.

Petr Kratochvíl, Zelená architektura – Green.cz (katalog výstavy), Praha, GJF 2008. 

Petr Kratochvíl, Karel Hubáček (katalog výstavy), Praha, GJF 2006 

Petr Kratochvíl, Rozhovory s architekty 01, Praha, Prostor 2005

Petr Kratochvíl, Jan Hird Pokorný – český architekt v New Yorku, (spoluator Vladimír Šlapeta), Praha 2005

Petr Kratochvíl, Čeští architekti v zahraničí, Praha, GJF 2003

Petr Kratochvíl, Současná česká architektura 1989-1999, (spoluator Halík, Pavel) Praha 1999 (anglická revidovaná verze Contemporary Czech Architecture 1989-1999, Praha, Prostor 2000

Petr Kratochvíl, In/Exterior – The Works of Eva Jiricna / Práce Evy Jiřičné (spoluautor Peter Cook ), Praha, Prostor 2005

Petr Kratochvíl, Architektura a město, (spoluautoři Halík, Pavel, Nový, Otakar, Praha, Academia1996

(Díla kolektivní – autorský podíl) 

Dějiny umění v českých zemích 800 – 2000 – spoluautor (ed. Rostislav Švácha – Taťána Petrasová), Praha 2018

Petr Kratochvíl – Filip Šenk (eds.) – spolueditor a spoluautor, Architektura mimo centra, Liberec 2014. 

Dějiny architektury v Zemích Koruny české – editor celého díla a autor kapitoly Architektura  1918-2005, Praha, Paseka 2009.

Architektura sedmdesátých a osmdesátých let, Čeští architekti v zahraničí. Architektura po r. 1989 (3 kapitoly), in. Rostislav Švácha (ed.): Dějiny českého výtvraného umění VI . Praha, Academia 2007.

Ivana Čapková, Jiří Ryba et all.: České bydlení – Domy, (komentáře 12 staveb). Praha, Prostor 2006. 

(Překlady)

Architektura a veřejný prostor (antologie přeložených textů). Praha, Zlatý řez 2012.

Dalibor Veselý, Architektura ve věku rozdělené reprezentace. Praha, Academia 2009.

O smyslu a interpretaci architektury (antologie přeložených textů), Praha 2005

Kenneth Frampton, Moderní architektura – kritické dějiny, (překlad, spoluautor Halík, Pavel), Praha, Academia 2004

Christian Norberg-Schulz, Genius loci, (spoluautor překladu Halík, Pavel), Praha, Odeon 1994

Kurátor a spolukurátor výstav

„Jen stavby –  česká architektura 1989-1999“ (spolu s Pavlem Halíkem), Pražský hrad 2000, Berlín, Haag, Delft, Mnichov, Brusel (2001), Londýn (2002)

„Čeští architekti v zahraničí“, Praha – Fragnerova galerie 2003, Káhira 2004

„Jan Hird Pokorný – český architekt v New Yorku“ (spolu s Vladimírem Šlapetou), Praha – Fragnerova galerie 2005

„Karel Hubáček“, Praha – Fragnerova galerie 2006, Berlín – České centrum, Vídeň 2007 

„Zelená architektura“, Praha – Fragnerova galerie 2008, Budapešť, Brémy

„Veřejný prostor.cz – Krajina města“, (spolu s D. Mertou, R. Kurtisem) 2017, Brno, Praha, Znojmo, Karlovy Vary

„Estetika udržitelné architektury“, GJF Praha (spolukurátor Dan Merta), 2020, Praha GJF, Bratislava, Design Factory

Ostatní aktivity

Člen Akademické rady AV ČR (1993-1996) a jejího předsednictva (1996-2000), Místopředseda Vědecké rady AV ČR (2000-2008) a její členem (2008-2012) 

Člen Akreditační komise ČR (1998-2004) 

Člen UVR FUA TUL (od r. 2018) a VR FA ČVUT (od r. 2007) 

Člen Scientific Advisory Board evropského programu „JPI Urban Europe“ (od 2017)