Struktura a orgány fakulty

Vedení fakulty

Akademický senát

 • Bc. Jakub Reček, DiS. – předseda
 • Bc. Jiří Janeček – 1. místopředseda (Studentská komora)
 • Ing. Vojtěch Lindauer – 2. místopředseda (Komora akademických pracovníků)
 • Mgr. Magda Holá, DiS. – tajemnice

Komora akademických pracovníků

 • prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
 • Ing. Barbora Klíčová
 • Ing. Vojtěch Lindauer
 • Ing. Jan Morava
 • Bc. Jakub Reček, DiS.
 • MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D.

Studentská komora

 • Bc. Jiří Janeček
 • Monika Říhová
 • Petr Souček

Stránky akademického senátu

Vědecká rada

 • prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.
  děkan Fakulty zdravotnických studií, garant studijního programu Specializace ve zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci – předseda
 • doc. MUDr. Miroslav Bartoš, CSc.
  docent
 • doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
  přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice v Plzni
 • prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc.
  profesorka
 • PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D.
  ředitelka Střední zdravotnické školy, Ruská, Praha 10
 • prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
  profesor Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci
 • Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.
  proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
 • doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D.
  rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s. v Praze
 • Mgr. Zuzana Paukertová
  proděkanka pro vzdělávací a pedagogickou činnost Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci
 • prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
  Fyziologický ústav 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • prof. Ing. Aleš Richter, CSc.
  proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci, garant studijního oboru Biomedicínská technika a Biomedicínské inženýrství Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci
 • prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
  garant studijního programu Ošetřovatelství Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci, přednosta Neurocentra, přednosta Komplexního cerebrovaskulárního centra a primář neurochirurgie Krajské nemocnice Liberec, a.s.
 • prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
  proděkanka pro vědu a výzkum Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.
  odborný asistent Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci, ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
 • doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
  přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol

Stránky vědecké rady

Disciplinární komise

 • Mgr. Zuzana Paukertová – předsedkyně
 • MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.
 • Magdalena Bélová
 • Eliška Schmidová

Stránky disciplinární komise